Onderwijsaanpak geeft zelfvertrouwen

Open huis basisschool Maupertuus

 

[DRIEBERGEN] Leer- en ontwikkelingsproblemen komen vaak pas boven tafel als kinderen gaan leren. Alhoewel sommige ouders al langer een gevoel hebben waar ze de vinger niet kunnen opleggen. Ze zien gebrek aan zelfvertrouwen, ander gedrag, een kind dat continue op de tenen moet lopen. Maupertuus is een particuliere school die speciaal onderwijs biedt. Hier kan het kind zich veilig voelen en beter presteren. Leerkrachten kijken vooral waar kinderen goed in zijn. en geven extra aandacht voor de vakken waar ze moeite mee hebben: zogenaamde ‘Empowerment Learning’. Deze positieve benadering laat kinderen ontspannen: ze kunnen weer lachen en blij zijn.

 

Babs Bouwman

 

Door de persoonlijke aanpak van Maupertuus kunnen kinderen op hun eigen tempo en niveau werken, ongeacht hun leeftijd. ,,Veel kinderen komen met leerachterstanden binnen. Daarom gaat de meeste aandacht uit naar de basisvakken”, vertelt directeur Heleen Nauta. Klassikaal les wordt er weinig gegeven. Ieder kind gaat aan de slag met een vak en krijgt individuele instructies van de leerkracht. Als het goed loopt, kunnen ze sneller door de stof. Als het kind er moeite mee heeft, wordt er herhaling aangeboden of bieden ze de stof op een andere manier aan. ,,Wij zetten in op succeservaringen”. Dat geeft zelfvertrouwen weet Nauta. Bij Maupertuus moet een kind zich fijn en veilig voelen: dan kunnen ze ontspannen en komen ze beter tot leren.

 

Er zijn twee basisschool klassen bij Maupertuus: klas Evert en klas Paulien. Evert: ,,Samen met het kind kijk ik waar het beter in wil worden”. Waar zitten de frustraties en het verdriet. Het kind weer in zijn kracht zetten, vraagt geduld, aandacht en humor. ,,Ik vind deze leeftijd zo leuk om het enthousiasme en de flexibiliteit. Het is mijn streven om ze weer terug te krijgen in het reguliere onderwijs”, aldus Evert. Paulien heeft niet een vaste benadering en kijkt welke methode het beste past bij het kind. ,,Visuele aanbieding van lesstof gaat vaak beter dan geprinte informatie”, legt ze uit. Pauline ondersteunt haar lessen vaak met filmpjes of ze beeldt dingen uit. Haar lessen zijn nooit hetzelfde.

 

Maak kennis met de voordelen van Empowerment Learning. Op vrijdag 3 juni organiseert Maupertuus van 14.00 tot 15.30 een Open Huis. Ouders, met of zonder kinderen zijn van harte welkom om binnen te lopen. Aanmelden is niet nodig.

 

www.maupertuus.info

 

Fotobijschrift: Leerlingen van de basisschool van Maupertuus met Juf Paulien.