Het onderwijsconcept van Maupertuus kenmerkt zich door kleine klassen (maximaal 10-12 kinderen) en een veilige (leer) omgeving. Het kind staat daarin centraal.

Begeleiding door een multidisciplinair team

Door de combinatie van onderwijs en zorg onder één dak is er een 360 graden aanpak rond het kind. De hoofdingrediënten van die aanpak zijn maatwerk, flexibiliteit, kleinschaligheid en positiviteit. Ieder kind verdient het om op zijn eigen niveau te werken en zo het beste uit zichzelf te halen. En ieder kind wordt gehoord en gezien.

Ons doel is om de kinderen via een positieve benadering en intensieve begeleiding te leren omgaan met hun leer – en/of ontwikkelingsprobleem en hen vervolgens weer plezier te laten beleven aan het schoolse leren.

Het multidisciplinaire team bestaat uit leerkrachten/docenten, psychologen, pedagogen en paramedici. Zij werken nauw met elkaar samen om de ontwikkeling van de leerlingen te versterken. Ook laagdrempelig en veelvuldig contact met ouders is hierin belangrijk.

Iedere leerling een eigen plan op maat

Wanneer een leerling bij Maupertuus wordt aangemeld, brengen we samen met de ouders en leerling in kaart welke ontwikkelingsgebieden extra aandacht nodig hebben. Daarnaast gaan we op zoek naar de  mogelijkheden en talenten van de leerling. Zo bouwen we aan zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en talenten. Het streven is om uiteindelijk weer uit te stromen naar regulier onderwijs, mits dat binnen de mogelijkheden van het kind ligt.

Particulier onderwijs biedt meer flexibiliteit: een leerling kan de verschillende schoolvakken op zijn eigen niveau volgen. Voor basisschoolleerlingen bestaat de mogelijkheid tot een extra jaar basisonderwijs of het doorstromen naar ons voortgezet onderwijs.

Breed aanbod van onderwijs en zorg

Ons aanbod bestaat uit:

  • Basisonderwijs
  • Tussenjaar voor hoogbegaafde kinderen (groep 9)
  • Voortgezet onderwijs – vmbo tl, havo
  • Voortgezet onderwijs – vmbo bk
  • MBO
  • Zorg
  • Diagnostiek en behandeling