26 december 2022 - 6 januari 2023

27 februari 2023 - 3 maart 2023

7 april 2023 - 10 april 2023

29 mei 2023

Voor de examenkandidaten start de zomervakantie na de mondelinge examens. Dit rooster wordt pas later in het jaar bekend.