Leerproblemen zijn de basis voor het bestaan van Maupertuus

Leerproblemen zijn de basis van het bestaan van Maupertuus. Wij noemen de school vaak een ‘gemengd bedrijf’ omdat veel aspecten van leerproblemen een connectie hebben met een achterliggende problematiek. Taal-, lees– en rekenproblemen als dyslexie, dyscalculie, zien we in verschillende gradaties bij onze leerlingen. Het meest zorgwekkende van leerproblemen vinden wij de uitstraling die ze hebben naar de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Afhaakgedrag, faalangst en psychosomatische klachten hebben vaak een relatie met leerproblemen.

Veel aandacht voor het leerprobleem is het uitgangspunt, maar ook moet veel energie worden gestoken in de emoties van het kind. Individuele gesprekjes met de psycholoog en de warme sfeer van Maupertuus dragen dan zeker bij aan verbetering van het leerprobleem. De positieve benadering is uitgangspunt omdat het kind ook moet leren omgaan met zijn leerprobleem. Een kind dat dyslectisch is, verlaat ons ook dyslectisch maar moet dan wel het gereedschap hebben verzameld hier constructief mee om te gaan. We proberen zo te adviseren dat het kind na Maupertuus op een school komt waar met het leerprobleem rekening wordt gehouden. Wij hebben niet één visie op de behandeling van leerproblemen. Onze zes pedagogen/psychologen hebben alle methodieken in huis die kunnen helpen en deze worden ook uiteenlopend gebruikt, hier spreken we over ons ‘maatpakje’.

Zelfvertrouwen en zelfbeeld groeien als leren beter gaat

Binnen Maupertuus proberen wij het leerprobleem op te lossen met een multidisciplinaire aanpak en een puur positieve benadering. Voorwaarden als kleine klassen en veel persoonlijke aandacht zijn dan noodzakelijke ingrediënten die wij op Maupertuus bieden. Kinderen krijgen tegenwoordig snel een stempel (bijv. autisme, ADD) en wij zien zeker de relatie die deze stoornissen kunnen hebben met leerproblemen, maar wij zien ook de grootste veranderingen wanneer het leren beter gaat. Het zelfvertrouwen vergroot en het zelfbeeld groeit positief, hierdoor verdampt dan vaak een deel van het etiket. We zien veel kinderen met etiketten binnenkomen. Wij zijn niet van de stempels maar zien natuurlijk wel symptomen die wijzen op PDD-NOS, ADD etc. Wij houden dan uiteraard rekening met de problematiek en proberen vooral ook te zoeken naar positieve aanknopingspunten. Veel kinderen vinden leren eigenlijk leuk maar hebben al het vertrouwen en de lol erin verloren. Positieve resultaten geven dan een enorme boost en je ziet de kinderen groeien. Heel overdreven gezegd, kan onderwijs haast therapeutisch worden ingezet. Het ellendige van een leerprobleem is de discrepantie tussen de output en de mogelijkheden van het kind. De negatieve bestempeling is vreselijk voor het kind en smoort de animo, terwijl het kind nog jaren naar school moet. Wanneer het lukt het kind inzicht te geven in de beperkingen die het meer aandacht moet geven en het laat inzien dat hij/zij heel veel kan, wordt de loper uitgelegd naar het waarmaken van zijn capaciteiten, een louterende ervaring.