Waarom particulier onderwijs?

Scholen voor particulier onderwijs waren veelal initiatieven van ouders en onderwijspedagogen die zagen dat kinderen tekort kwamen in het bestaande systeem. Zij wilden een verandering die meer recht deed aan de leersituatie van het kind. Privé onderwijs is een andere naam en duidt iets meer op het persoonlijke karakter van dit onderwijs. Het is kleinschaliger en er wordt ook meer rekening gehouden met het uitgangspunt van de ouders. De verschillende zuilen (katholiek, protestants etc) plus onderwijsuitgangssituaties (Montessori, Jenaplan etc) zijn inmiddels gemeengoed geworden maar particulier onderwijs wordt nog steeds niet gesubsidieerd. De overheid stelt zich op het standpunt dat met passend onderwijs en samenwerkingsverbanden het hele onderwijsspectrum is afgedekt. Helaas komen wij op Maupertuus juist die ouders tegen die zien dat hun kind qua onderwijs geen recht wordt gedaan.

Particulier voortgezet onderwijs

Er zijn diverse scholen voor speciaal onderwijs maar ondanks de verschillende clusters wordt er onvoldoende ingespeeld op specifiek moeilijk leerlingen. Er zijn instituten die zorgen voor een route met extra aandacht en structuur richting de examens. Op Maupertuus hebben we kinderen van 7-20 jaar met niveauverschillen van VMBO-T tot VWO. In klasjes van maximaal tien kinderen creëren we hier het maatpakje dat past bij het kind. Een heerlijk onderwijsconcept en heel succesvol.