Positieve benadering op Maupertuus

Kinderen, die op Maupertuus komen, hebben vaak een verleden achter zich met veel negativisme en een langzaam maar zeker opgebouwde faalangst, ze vertonen afhaakgedrag of compenseren hun negatieve resultaten met bijvoorbeeld clownesk of hinderlijk gedrag.Op Maupertuus willen wij de kinderen weer plezier in het leren geven met als motto: “Leren is leuk!” Er wordt gekeken naar waar het kind wel goed in is en waar problemen zijn in de voorwaarden voor het leren en het leerproces komen de ‘hulptroepen’ tevoorschijn om het kind te ondersteunen. De sfeer is een beetje Amerikaans, dat wil zeggen er wordt bijna een feestje gevierd bij elke behaalde overwinning, hoe klein deze ook is! Zo komen de toeters en bellen uit de kast bij het behalen van hoger resultaat!

Een positieve benadering vanuit het hele team

Om de kinderen een positieve ‘boost’ te geven, wordt ieder kind begeleid door een eigen psycholoog/pedagoog, die het wekelijks en soms zelfs meerdere keren per week ziet. Deze begeleider is een soort vertrouwenspersoon, een kleine ‘beschermengel’ voor het kind, waar het zijn/haar vreugde of verdriet kwijt kan en steun krijgt om het leren weer op te pakken!

Daarnaast wordt er vaak op een iets lager niveau gestart met de leerstof om het kind zo te laten ervaren dat het wel gaat lukken. Ook helpen de paramedici met hun individuele benadering op logopedisch, ergotherapeutisch en fysiotherapeutisch gebied, de voorwaarden voor het leren te verstevigen. Zo wordt er via oefeningen op motorisch vlak gewerkt aan de concentratie, via oefeningen bij de logopedist aan het auditief geheugen en bij de ergotherapeut bijvoorbeeld aan de fijne schrijfmotoriek. Doordat dit op een ontspannen, positieve manier gebeurt, zie je het kind genieten van de hulp en komt het plezier om weer ‘naar school te gaan’ helemaal terug.

Door een warme, gezellige sfeer te creëren, waarbij wij ‘de fluwelen stok achter de deur’ hanteren, (een aai en een duwtje in de rug) zien wij de kopjes van onze kinderen weer omhoog gaan met als gevolg dat ze ‘s ochtends staan te trappelen op het schoolplein om te beginnen.