De rol van Maupertuus binnen schooladvies

Zoals bekend scoren leerlingen met concentratieproblemen en dyslexie vaak een stuk lager op de Cito-toetsen dan hun capaciteiten aangeven. Vooral als deze toetsen onder druk van een tijdslimiet en schriftelijk plaatsvinden. Door deze druk gaan de leerlingen te gejaagd aan de gang, lezen regelmatig wat anders dan er gevraagd wordt, met als gevolg dat hun antwoord al bij voorbaat fout is.

Op Maupertuus worden de leerlingen gevolgd met een leerlingvolgsysteem en worden de Cito-toetsen tweemaal per jaar afgenomen. Dit gebeurt in een ontspannen sfeer en gespreid over een paar weken. We toetsen niet een hele dag door, maar elke dag een deel van de ochtend. Bij de leerlingen met een zwak leesniveau worden deze toetsen voorgelezen door hun persoonlijke psycholoog/pedagoog en wordt de tijd hiervoor genomen, zo wordt de stress verminderd. Sommige leerkrachten beginnen zelfs met wat ontspanningsoefeningen voordat gestart wordt met de toets.

Zijn de resultaten van de toets goed, dan wordt direct de volgende toets aangeboden om de leerlingen positief uit te dagen. Hierdoor krijgen zij weer een positieve ‘boost’. Wij nemen ook altijd een IQ-test af om te zien wat de bovengrens is van de mogelijkheden van de leerling. Zo kunnen wij bepalen op welk niveau het Voortgezet Onderwijs gevolgd zou kunnen worden, los van zijn/haar handicap als bijvoorbeeld dyslexie. Bovendien is het schooladvies van alle teamleden die met de leerling werken, van groot belang, zo bepalen wij de keuze voor het kind.

Onze begeleiding van schooladvies na Maupertuus

Rond november wordt met de ouders besproken wat voor opties er zijn en vervolgens bezoeken zij met hun kind de Open dagen van de diverse scholen. Nadat zij hun voorkeur hebben uitgesproken zorgt Maupertuus voor een zogenaamde ‘warme overdracht’. Om voor leerlingen de overstap naar het vervolgonderwijs op een goede manier te laten verlopen, worden de gegevens betreffende leerprestaties en capaciteiten en de sociaal-emotionele informatie aan de gekozen vervolgopleiding overgedragen. De psycholoog/pedagoog van de leerling heeft tevens een gesprek met een medewerker van de nieuwe school.

Met trots kunnen wij melden dat tot nu al onze leerlingen worden aangenomen op de school van hun keuze.