Maupertuus biedt een veilige leeromgeving

Een veilige school, waar leren weer leuk is, dat is ons doel bij de meeste kinderen. Het leerprobleem gaat met de jaren meer impact krijgen op de psyche van het kind. De overgang van leerprobleem naar dom wordt door het onderwijs vaak niet opgepikt, maar door het kind des te meer. Daardoor verdwijnt de animo bij het kind, ontstaan frustraties en een lager zelfbeeld. Onze sfeer wordt ook wel eens het warme bad genoemd. Wij denken dat een veilige leeromgeving een voorwaarde is voor het kind. Hoe ouder de kinderen zijn, des te meer hebben ze in het onderwijs moeten ervaren dat het bij hen allemaal niet zo vanzelfsprekend gaat. Met name problemen met de automatisering zijn funest voor het zelfvertrouwen. “Weet je dat nou nog niet”, “dommerd”, het zijn kreten die onze kinderen helaas te vaak hebben moeten horen. Het ondermijnt hun doorzettingsvermogen. Nederland heeft helaas een zeer horizontaal ingericht onderwijsstelsel waarin de meeste aandacht is weggelegd voor de moeilijke zaken. Het juichen wordt vaak vergeten. Als je als dyslectisch kind goed bent in de B-vakken, kan het toch gebeuren dat je, vanwege de zwakke talen, niet op adequaat nivo mag presteren. Op Maupertuus juichen we als bij gymnastiek de eerste koprol lukt en dat breiden we uit met leerresultaten.

Hoe creëren we een veilige leeromgeving

Op Maupertuus denken wij hier veel aan te kunnen veranderen door veel deskundige en persoonlijke begeleiding, gecombineerd met een eerste voorwaarde van kleine klassen. Wij juichen bij iets positiefs en zijn pragmatisch bij problemen. Zo creëren wij de veilige school waar kinderen zich op hun echte niveau kunnen ontwikkelen. Wanneer dat proces in gang is gezet, kunnen wij ons doel voor elk kind, het terugstromen naar regulier onderwijs, weer in overweging nemen. Een veilige school is tegenwoordig meer dan de plaats waar de school zich bevindt. Hoe veilig ook lijfelijk op school, de virtuele wereld van de sociale media brengt schoolverbanden naar de thuiswereld. Kinderen voelen door de fysieke afstand minder remmingen waardoor makkelijk onjuiste uitspraken worden gedaan en anderen in verlegenheid worden gebracht. Op Maupertuus trachten we, middels voorlichting en workshops, kinderen ook waarden en normen bij te brengen. Voor sommigen helpt een sociale vaardigheidstraining, anderen hebben die al van zichzelf.

We hopen de kinderen beter uit te rusten voor alles wat ze gaan meemaken door ze kennis te laten maken met diverse maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils, diverse religies of de organisatie voor blindengeleidehonden. Er wordt aandacht besteed aan seksuele voorlichting en ze leren een organisatie als Pretty Woman kennen, die waarschuwt voor loverboys. Met deze kennismaking wordt ook de innerlijke veiligheid gevoed en hopen we het kind weerbaarder te maken.