Basisonderwijs

Basisonderwijs bij Maupertuus kenmerkt zich door:

• Kleine klassen van maximaal 10 tot 12 leerling met één leerkracht
• Een positieve benadering
• Veel persoonlijke aandacht
• Een multidisciplinair team
• Onderwijs op maat

Juf Joni: "Wij rennen jou niet voorbij, we kennen je tempo en nemen je mee!"

Onderwijsplan op maat

Vanwege de leer- en/of ontwikkelingsproblemen van onze leerlingen kiest Maupertuus ervoor om in het onderwijs het accent te leggen op taal, spelling, rekenen en lezen. Meerdere malen per week worden daarnaast aan de hand van thema’s geschiedenis, aardrijkskunde en bijvoorbeeld natuurwetenschappen aangeboden. Ook sport, creativiteit en gezelligheid vinden we, naast de basisvakken, heel belangrijk.

Succeservaringen, een positieve aanpak en individuele aandacht zijn de basiselementen van Maupertuus. De leerlingen werken bij alle vakken op hun eigen niveau en tempo volgens hun eigen leerlijn. Per kind bekijken we wat zijn/haar onderwijsbehoeften zijn en daar passen we het tempo en niveau op aan.

Leerkrachten die een stapje extra doen

Leerkracht zijn op Maupertuus vraagt meer dan alleen kennis overbrengen of uitleggen. Lesgeven op onze school kent net zoveel diversiteit als de leerlingen zelf. Bij ieder kind is het de uitdaging om a) de manier te vinden waarop het kind het beste kan leren en b) wát het kind nog zou kunnen leren. De leerkracht werkt daarvoor intensief samen met het kind. Een ontspannen en gezellige sfeer zijn daarvoor essentieel. Niet voor niets is ons motto: Maupertuus, waar leren leuk is!