Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek vindt plaats op Maupertuus, vaak verspreid over meerdere dagdelen. Wanneer het onderzoek is voltooid, worden de onderzoeksgegevens uitgewerkt, geïnterpreteerd en voorzien van conclusies en adviezen. In een adviesgesprek worden de bevindingen met u besproken. U ontvangt een schriftelijke rapportage van het onderzoek, het diagnostisch verslag.

Diagnostiek kan bijvoorbeeld gericht zijn op:

• Intelligentie onderzoek
• Neuropsychologisch onderzoek (geheugen, aandacht, executieve functies)
• Onderzoek naar de sociaal-emotionele vaardigheden
• Onderzoek naar persoonlijkheidsaspecten
• Onderzoek naar psychische problemen
• Onderzoek naar leer-en neurocognitieve problemen (denk bijvoorbeeld aan Dyslexie, ADHD, ASS, zwakbegaafdheid)

"Een heel normaal mens, dat is pas vreemd"