Op donderdag 7 juli aanstaande organiseert Maupertuus van 15.00 tot 17.00 uur weer onze gezellige jaarlijkse eindborrel. Ouders, docenten en de meeste leerlingen sluiten dan met elkaar weer een geslaagde periode af. We evalueren het jaar en nemen afscheid van leerlingen die hun diploma hebben gehaald of uitstromen naar regulier onderwijs. Voor sommige leerlingen is de slotborrel het begin van de afsluitende periode van examens: zij hebben nog de mondelinge examens in Amersfoort.  Kortom: een terugblik op wat Empowerment Learning ons samen gebracht heeft in een gezellige sfeer. Wees welkom allen!