Carlijn Everett vertelt over haar zoon Max Everett.

Ons zoontje zat op regulier onderwijs met een rugzakje voor taal, maar hij viel door de bezuinigingen op passend onderwijs tussen wal en schip. We moesten een middelbare school kiezen, maar we wisten dat hij het op een reguliere school niet zou redden. Eigenlijk was de enige optie om hem thuis te onderwijzen. Heel verdrietig dat er in onze maatschappij geen geld en geen ruimte meer is voor bijzondere kinderen. Gelukkig vonden we een laatste mogelijkheid voor hem op Maupertuus. Hij is begonnen in groep 8. Hoewel hij erg gehecht was aan zijn vorige school, voelde hij zich hier meteen thuis. Omdat de klassen erg klein zijn, wordt hij nu veel minder afgeleid en kan hij meer bezig zijn met waar het om gaat: leren, zowel sociaal-emotioneel als cognitief. Hij is nog geen dag met tegenzin naar school gegaan! We hebben thuis een blijer, evenwichtiger kind. Over de hoogte van het schoolgeld maken we ons soms wel zorgen, we hopen dat we het kunnen blijven betalen zolang het nodig is. Toch weegt het niet op tegen de zorgen die we eerst hadden over zijn schooltoekomst. Het mooiste op Maupertuus is voor ons dat ieder kind ‘iets heeft’ en daardoor anders is. Daardoor voelt onze zoon zich voor het eerst in zijn leven heel normaal. Een mooier cadeau kon ons kind niet krijgen!

Onze zoon heeft zeer zware vorm van dyslexie, waardoor vakken waarbij veel gelezen moet worden voor hem een probleem zijn. Voordat hij op Maupertuus kwam was hij er moedeloos van geworden (en blokkeerde hij), terwijl hij toch een goed stel hersens heeft. Bij Maupertuus hebben ze in kaart gebracht waar voor hem de probleempunten zitten, waarna voor hem een programma op maat is opgesteld. Zo leert hij bijvoorbeeld Engels door veel conversatielessen, in plaats van leren uit een boek. Dat heeft hem enorm geholpen en hij vindt het nu zelfs leuk om Engels te proberen te spreken. Verder gaat Maupertuus proberen hem een jaar voor het eindexamen al te laten slagen voor een paar vakken, zodat hij zich in het laatste jaar helemaal kan storten op de wat zwaardere vakken.De positieve instelling van de docenten en de staf creëert echt een warm en stimulerend bad voor onze zoon. We denken nog vaak terug aan de tijd dat hij op een gewone basisschool zat. Onze zoon zou nooit zover gekomen zijn als nu op Maupertuus. En het levendige bewijs daarvan is dat hij kortgeleden thuis kwam met een 9,8 voor Nederlands. Dat hadden we nog nooit meegemaakt!

Wij hebben voor Maupertuus gekozen voor onze zoon omdat deze school biedt wat hij nodig heeft, rust in de klas, minder afleiding en een liefdevolle begeleiding. Het is voor ons een openbaring dat hij weer graag naar school gaat en in de drie jaar dat hij er is, veranderd is in een veel rustiger en vrolijker kind. De persoonlijke begeleiding zorgt voor een op maat passende scholing. Ieder kind is uniek en dat past in de werkwijze van Maupertuus.

Maupertuus is een school waar ieder kind uniek is. Een school waar kinderen in hun waarde worden gelaten en in combinatie met liefdevolle zorg en begeleiding worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. Ieder op zijn/haar niveau en in zijn/haar tempo. Maupertuus werkt écht in het belang van het kind. Hierdoor heeft mijn kind, vanaf dat ze op Maupertuus zit, weer plezier in het naar school gaan en gaat haar gehele ontwikkeling met sprongen vooruit. Hartelijk dank Maupertuus!

Miriam vertelt over haar dochter Sharon

Onze zoon kon op de basisschool maar moeizaam meekomen. Hij werd steeds stiller en deed steeds minder werk. De laatste juf gaf het op met hem, en wij vulden school zelf aan met remedial teaching aan huis. Via via hoorden wij van Maupertuus en één gesprek met Rob en Rein was genoeg om ons te overtuigen van het systeem wat zij hanteren om kinderen weer op gang te helpen. Onze zoon zou in groep 8 ‘een boost’ krijgen en worden klaargestoomd voor regulier voortgezet onderwijs. Spannend is een wisseling van school altijd, maar binnen 3 maanden hadden we een heel ander kind: vrolijk, grappig, enthousiast en vol overgave in zijn schoolwerk. Hij kan veel beter verwoorden als er dingen dwarszitten of wanneer hij iets niet begrijpt, dankzij de logopedie en de orthopedagoog. Op ons verzoek heeft hij ook het brugklasjaar op Maupertuus gedaan: gestart in VMBO-TL en na de kerst op HAVO 1 niveau. Dit was nooit gelukt als wij in het reguliere onderwijs waren gebleven. Nu is het tijd voor afscheid, hij gaat volgend jaar HAVO 2 in het reguliere onderwijs volgen. Jammer maar ook heel fijn. Dank medewerkers van Maup, zonder jullie was dit verhaal heel anders gelopen!

Onze zoon is eindelijk gelukkig op school! Na een jarenlang gevecht heeft hij eindelijk zijn plek gevonden. Maupertuus is een geweldige school met een prijskaartje. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om die financiering rond te krijgen. Reinier van Kuyk en Rob Broeren hebben ons goed geadviseerd en ons op verschillende mogelijkheden gewezen. Daarnaast zijn wij onze eigen route gestart en hebben wij via die weg het grootste deel van het schoolgeld bij elkaar kunnen krijgen! Aanhouder wint!. Wij zijn heel erg gelukkig met de vrolijke schoolgang van onze zoon. Wij genieten weer!!

Na een kennismakingsmakingsgesprek op Maupertuus, was voor ons de beslissing genomen. Voor ons kind was dit de best passende school die we konden vinden. Aangezien onze financiële middelen niet toereikend waren, zijn we naast het zoeken naar ruimte binnen ons eigen budget, gaan vragen bij familie en vrienden. Het lukte ons zo om met vereende krachten een heel eind te komen. Maupertuus dacht met ons mee naar oplossingen, waardoor we uiteindelijk onze droom waar konden maken voor ons kind. Een school, die hem weer liet geloven in zichzelf en zijn mogelijkheden!