Externe Zorgteam

(Gezondheidszorg)psychologen en Orthopedagogen

Zij zijn geschoold in diverse methodieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, video (interactie) begeleiding, EMDR, schematherapie en speltherapie. Ze zijn allen in het bezit van hun basisaantekening voor diagnostiek. Het team wordt verrijkt door paramedici, waardoor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling mogelijk is.

Hieronder vindt u het Kwaliteitsstatuut:

Kwaliteitsstatuut