Wat was de reden om voor Maupertuus te kiezen?

“De belangrijkste reden voor ons om voor Maupertuus te kiezen was dat we graag een leeromgeving voor ons kind wilden waar hij gestimuleerd wordt enerzijds en te allen tijde zichzelf mag zijn anderzijds. Onze ervaring op regulier onderwijs is dat een school met een kind met leer- en/of ontwikkelingsproblemen een houding aanneemt van ‘’we willen het wel proberen’’. En als de omgeving van het kind er dus al geen vertrouwen in heeft hoe kunnen we dat dan van het kind verwachten? Op scholen voor speciaal onderwijs is de verwachting juist weer laag: het kind wordt niet uitgedaagd. Bovendien is op Maupertuus veel (paramedische) ondersteuning onder schooltijd beschikbaar. Dat is fijn omdat het overzichtelijk is voor het kind maar vooral omdat op die manier de lijntjes tussen alle begeleiders kort kunnen blijven.”

“Een goed gevoel, kleine klas, aandacht voor kind, persoonlijke begeleiding, individueel plan, integrale oplossing (pmt, ergonomie, logopedie, etc).”

“Voor ons waren de belangrijkste redenen de kleine klassen, het zorgteam van de school en de aandacht die er vanuit de leerkrachten is voor wat de kinderen nodig hebben. Dit was wat onze zoon (10 jaar) echt nodig had.”