Heeft u een klacht?

Het kan voorkomen dat leerlingen en/of ouders/verzorgers vragen hebben of ontevreden zijn over het onderwijs of de zorg op Maupertuus. U kunt dit altijd aangeven bij de desbetreffende leerkracht of psycholoog/orthopedagoog van uw zoon/dochter.

Mocht dit niet afdoende zijn voor uw vraag of klacht dan kunt u mondeling of schriftelijk terecht bij de directie. Maupertuus werkt met een klachtenprocedure (op te vragen bij de directie) en zal samen met u er alles aandoen om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van Maupertuus.
Dit mag naar: Horstlaan 2, 3971 LC Driebergen, t.a.v. M. van Hees en Ronald Zwiers.

Geschillencommissie

In geval van een onoplosbaar geschil kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Maupertuus is als NRTO lid gehouden aan het oordeel van deze commissie. De gedragscode van NRTO is hier te vinden.