Heeft u een klacht?

Het kan voorkomen dat leerlingen en/of ouders/verzorgers vragen hebben of ontevreden zijn over het onderwijs of de zorg op Maupertuus. U kunt dit altijd aangeven bij de desbetreffende leerkracht/ mentor of psycholoog/orthopedagoog van uw zoon/dochter.

Mocht dit niet afdoende zijn voor uw vraag of klacht dan kunt u mondeling of schriftelijk terecht bij de directie. De directie zal samen met u er alles aandoen om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met de klachten commissaris van Maupertuus. U kunt de klachtenprocedure opvragen en uw klacht sturen naar: Ronald Zwiers, Zwiersadvocaten, Randstad 21-43, 13-14 BG Almere.