Heeft u een klacht?

Het kan voorkomen dat leerlingen en/of ouders/verzorgers vragen hebben of ontevreden zijn over het onderwijs of de zorg op Maupertuus. U kunt dit altijd aangeven bij de desbetreffende leerkracht of psycholoog/orthopedagoog van uw zoon/dochter.

Mocht dit niet afdoende zijn voor uw vraag of klacht dan kunt u mondeling of schriftelijk terecht bij de directie. Maupertuus werkt met een klachtenprocedure (op te vragen bij de directie) en zal samen met u er alles aandoen om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van Maupertuus.
Dit mag naar: Horstlaan 2, 3971 LC Driebergen, t.a.v. M. van Hees en Ronald Zwiers.