15.000 kinderen zitten thuis vanwege gebrek aan passend onderwijs

Driebergen, 6 juni 2016 – In 2015 waren er meer dan 15.000 kinderen die niet naar school konden vanwege zeer uiteenlopende problemen en een gebrek aan passend onderwijs. Maupertuus, een particuliere school voor kinderen met leer – en/of ontwikkelingsproblemen, wil die kwetsbare groep thuiszitters weer naar school krijgen. Met gesprekspartners Albert Boelen (PO raad/ De Lansbrekers), Bart van Kessel (Gedragswerk/ De Lansbrekers) en onderwijsjurist Katinka Slump lanceert de school daarom vandaag een openbaar project MAUPERTHUIS. De eerste vijf thuiszitters kunnen nog voor de zomer starten.

Onder toeziend oog van Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA en Chantal Broekhuis van de Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug, die het project openen, kunnen vijf kinderen weer naar school. Een jongen met Asperger, die mee gaat doen aan het project, zat in de brugklas van een reguliere school. Het gaat daar al een tijdje niet goed. De sfeer op school blijkt niet te werken en hij heeft het gevoel niet te mogen zijn wie hij is, “hierdoor voelt hij zich niet veilig”, geeft moeder aan. Hij ging al minder uren naar school en sinds mei zit hij volledig thuis. Moeder is opgelucht dat hij op Maupertuus kan starten!

Maar er moeten veel meer kinderen volgen. Daarvoor is geld en capaciteit nodig. Om een structurele oplossing te vinden is bovendien commitment van de overheid nodig. “Maupertuus wil graag praten met minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, om het probleem nu eens echt bij de lurven te pakken”, zeggen Rob Broeren en Reinier van Kuyk, directeuren van Maupertuus. In het schooljaar 2014-2015 waren zeker 15.000 thuiszitters in Nederland: kinderen die geen onderwijs kunnen volgen, omdat er geen passende oplossing is.

In het afgelopen jaar gaf Maupertuus negen thuiszitters een plek op de school. Wat bleek: met enige aanpassingen kunnen veel thuiszitters gewoon onderwijs volgen. ‘Passend onderwijs maakt belofte nog niet waar’, schreef de Kinderombudsman in een recent rapport. De punten aangedragen door de ombudsman in zijn rapport, zoals onvoldoende mogelijkheden voor maatwerk, onvoldoende informatievoorzieningen en ondersteuning voor ouder en kind, staan bij Maupertuus hoog op de prioriteitenlijst. De combinatie van decennia ervaring, expertise en flexibiliteit die de school biedt heeft een positieve invloed op deze groep kinderen.

Marieke Hopman (phD onderzoeker en vandaag ook aanwezig), auteur van het rapport “(W)elk kind heeft recht op onderwijs, schrijft: Kinderen zelf gaan over het algemeen het liefst naar school. Voor hen is het sociale aspect van onderwijs het allerbelangrijkst, staat in de conclusie van het rapport. Maupertuus merkt dit ook. Voor een aantal leerlingen werkt het contact met leeftijdsgenoten juist stimulerend en zorgt het ervoor dat de thuiszitter graag naar school wil gaan.

Een school als Maupertuus is wel in staat thuiszitters om te bouwen naar reguliere schoolbezoekers. Waarom dat hier wel lukt hangt erg samen met het onderwijsklimaat van Maupertuus waar extra zorg en positiviteit belangrijke componenten zijn. Er is geen universele aanpak van thuiszitters, juist het maatpak vertrekkend vanuit onderwijs met veel zorg en ondertiteling maakt dat deze kinderen veiligheid ervaren in hun onderwijsperceptie. Het zijn vaak de angsten die deze kinderen doen afhaken voor het onderwijs.

Particulier onderwijs kost echter geld en is om die reden niet altijd voor iedereen beschikbaar. Project MAUPERTHUIS moet daar echter verandering in brengen. “We hebben een speciaal fonds in het leven geroepen om ons onderwijs voor o.a. deze groep toegankelijker te maken. Hieruit worden de ouders tegemoet gekomen, onder meer via sponsoring”, zegt Heleen Nauta. Maar er is meer nodig. Reguliere scholen beschikken namelijk over overheidsbudgetten om kinderen die passend onderwijs nodig hebben te helpen. “Er is geen enkele belemmering om met het onderwijsgeld van een leerling die op een school staat ingeschreven die van overheidswege wordt bekostigd, onderwijs in te kopen bij een particuliere onderwijsaanbieder”, geeft Katinka Slump aan. Met meer budget zou Maupertuus ook meer thuiszitters kunnen helpen. “Maupertuus zou zo op jaarbasis plek kunnen bieden aan 10 thuiszittende kinderen. Andere scholen zouden ons voorbeeld bovendien kunnen volgen.”

— Noot voor de redactie —

Over Maupertuus

Maupertuus is een particuliere school voor kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen en biedt al 27 jaar passend onderwijs op elk niveau aan kinderen van zeven tot twintig jaar. Maupertuus kenmerkt zich door een grote flexibiliteit in de vorm en mate van de gekozen oplossingen in het belang van de leerling. Ouders en leerlingen geven vaak aan dat de leerling op Maupertuus écht wordt gezien. (www.maupertuus.info)

Contact: Heleen Nauta (coördinator van het project), e-mail: h.vankuyk@maupertuus-driebergen.nl tel: 06-55124490