Wat kunt u andere ouders met kinderen met leer/ontwikkelingsproblemen meegeven?

“Blijf kijken naar wat het kind wèl kan en zoeken naar zijn ingangen om tot leren te komen. Zoek naar een leeromgeving die bij het kind past.”

“Bij ons kind en gezin is er meer rust en adviseren om altijd in gesprek te gaan over mogelijkheden bij Maupertuus.”

“Zoek hulp en steun waar het kan, en praat met andere ouders erover. Via-via krijg je vaak de beste tips en ervaringen delen helpt om je gesteund te voelen als ouder.”