Onderwijs én zorg voor thuiszitters

Zo’n 10.000 leerplichtige kinderen in Nederland blijven langere tijd weg van school, soms maanden achter elkaar. Ze zitten thuis omdat er geen passend onderwijs voorhanden is. Zo worden de problemen die ze hebben niet aangepakt. Sterker: de problemen van deze kinderen nemen doorgaans alleen maar toe. En wat zijn de gevolgen voor deze kinderen en de maatschappij op de lange termijn? Het doel van de overheid is in 2020 geen thuiszitters meer, is dit met de cijfers die bekend zijn haalbaar?

Thuiszitters worden ze genoemd. Door hun grote aantal komen ze geregeld in het nieuws.

De enige echte oplossing is deze thuiszitters weer in de schoolbanken te krijgen. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar Maupertuus in Driebergen (provincie Utrecht) maakt er op een professionele manier werk van. Maupertuus is een particuliere school. Met het project Mauperthuis brengt ze elk jaar minimaal vijf thuiszitters terug naar school. Hoe? Door onderwijs op maat aan te bieden, in kleine klassen van maximaal 12 leerlingen. En door dit onderwijs te combineren met de juiste zorg en begeleiding. Het is een aanpak die deze vaak sociaal geïsoleerde kinderen weer laat opbloeien. ,,Ze krijgen zelfvertrouwen, zodat ze een diploma halen of zich weer sterk genoeg voelen om het reguliere onderwijs aan te kunnen”, legt Rob Broeren uit, een van de oprichters en mede-directeur van Maupertuus.

De in 1988 opgerichte school telt ongeveer honderd leerlingen, in leeftijd variërend van 7 tot 20 jaar. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze leer- en/of ontwikkelingsproblemen hebben. Mede-oprichter en collega-directeur Reinier van Kuyk: ,,Het zijn problemen die zeer uiteen kunnen lopen. We hebben hier kinderen met een ingrijpende vorm van dyslexie. Anderen hebben een korte spanningsboog en kunnen zich moeilijk concentreren. Weer andere leerlingen hebben een lichte vorm van autisme of kampen met angsten (o.a. opgebouwd door de negatieve ervaringen op verschillende scholen, doordat ze gepest zijn).” Broeren en Van Kuyk startten Maupertuus uit onvrede over hoe het Nederlandse onderwijssysteem omgaat met deze ‘moeilijke’ leerlingen. Minder dan de talloze protocollen wilden zij juist de kinderen centraal stellen.

Maupertuus biedt onderwijs op heel uiteenlopende niveaus. Er zijn maatwerkklassen, waarin het niveau tussen praktijkonderwijs en vmbo-basis ligt. Verder kunnen kinderen vmbo (basis, kader en tl) volgen, maar ook havo, vwo, mbo-1 en mbo-2. De school vindt korte lijntjes met de ouders heel belangrijk. Uniek op Maupertuus is volgens de beide directeuren de geboden combinatie van onderwijs en zorg. Broeren: ,,We hebben een eigen team van specialisten in dienst. Zo kunnen we de leerlingen op school pedagogische en psychologische hulp, fysiotherapie, logopedie en ergotherapie aanbieden.” De loonlijst telt in totaal 45 docenten en zorgverleners op maximaal 120 leerlingen, parttimers inbegrepen. De school is gevestigd in een rustige, bosrijke omgeving. Dankzij de gymzaal en het kunstgrasveld kunnen kinderen veel bewegen.

Omdat Maupertuus een particuliere school is, kan ze niet leunen op subsidies. Voor veel ouders van kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen zijn de kosten van de gecombineerde aanpak, met onderwijs én zorg, te hoog. Het onderwijs – en zorggeld wat er vanuit de overheid beschikbaar is voor deze (zorg)kinderen mag vanwege de wet- en regelgeving de leerling niet volgen. Maupertuus zou graag willen samenwerken en meedenken met de thuiszittersproblematiek in de regio en heeft hier al meerdere malen, zonder resultaat, toenadering gezocht.

Dankzij fondsenwerving is het toch gelukt dit jaar vijf thuiszitters weer naar school te krijgen. ,,Aan ons de uitdaging de voorwaarden te scheppen, zodat deze kinderen beter in hun vel komen te zitten”, stelt Broeren.

Maupertuus is nu bezig ook voor komend schooljaar weer 5-7 thuiszitters (gedeeltelijk) gesponsord een plek te geven.

Noot voor de redactie:

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp thuiszitters en over de bijzondere aanpak op hun school dan kunt u contact opnemen met:

Heleen Nauta, h.vankuyk@maupertuus-driebergen.nl, 06-55124490