Dit is de website van Maupertuus

Maupertuus is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam Stichting Eagle Hill – Maupertuus met nummer 41182622.

Als u informatie opvraagt, laat u een aantal persoonlijke gegevens achter. Uiteraard wilt u precies weten hoe Maupertuus met uw gegevens omgaat. Hieronder kunt u daar alles over lezen.

Welke gegevens worden verzameld?

Bij elk bezoek aan de website herkent de webserver geen domeinnaam of e-mailadres. Alle informatie die vrijwillig wordt verstrekt (bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier), wordt opgeslagen in de database. Op deze manier kunnen wij u gericht informatie verstrekken of op een andere manier van dienst zijn bij vragen of problemen. Wij bewaren de gegevens die u achterlaat, in het geval u uw kind aanmeldt op Maupertuus, zolang uw zoon of dochter op Maupertuus blijft. Na de uitschrijving van Maupertuus, worden alle gegevens na vijf jaar verwijderd. Wij verwijderen de gegevens niet direct, omdat bijvoorbeeld vervolgscholen informatie kunnen opvragen (met uw toestemming).

Wanneer u het contactformulier invult, worden alleen uw naam, e-mailadres en het telefoonnummer bewaard. Door uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer achter te laten, geeft u Maupertuus toestemming om e-mails te sturen op dit e-mailadres of u te bellen, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden of u informatie te verstrekken waar u om heeft gevraagd. Wanneer uw kind definitief bij Maupertuus wordt aangemeld, hebben wij uiteraard een aantal extra gegevens nodig (adres, telefoonnummer, relevante schoolgegevens van uw zoon of dochter). Het verzamelen en bewaren van deze gegevens is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Factuurgegevens worden gedurende zeven jaar bewaard. Dit is de wettelijke termijn die de Belastingdienst hieraan stelt.

Worden je gegevens gedeeld met anderen?

De informatie die u aan Maupertuus verstrekt, wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Maupertuus heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op het internet.

Hoe zorgt Maupertuus ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft?

Door middel van een SSL-certificaat heeft Maupertuus de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die Maupertuus ontvangt op de site. Wanneer de URL in de adresbalk van je browser begint met ‘https://’ in plaats van ‘http://’ weet je dat je in een beveiligde omgeving verkeert. De ‘s’ staat dan ook voor ‘secure’. In deze beveiligde omgeving wordt al uw informatie gecodeerd verstuurd naar onze server. Ook wordt er nagegaan of de gebruiker daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn, om eventuele hackers buiten te sluiten.

En hoe zit het met cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze website gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen op maupertuus.info geen cookies ontvangt. Gebruik hiervoor de “help” functie van uw browser.

Wil je hier meer over weten?

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van u bijhouden. Ook bieden we de bezoekers van onze site op verzoek de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die opgeslagen zijn, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen. Ook als u nog vragen heeft of een klacht over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen. Dit kan via info@maupertuus.info of via het contactformulier op deze website.

Colofon

Teksten: Stichting Eagle Hill, Maupertuus
Foto’s: Maupertuus
Webdesign, CMS, hosting: Internetbureau Lastmoment.nl

Download hier het Privacyreglement voor Maupertuus