De komende maanden gaan alle klassen van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs aan de slag met sociale veiligheidslessen vanuit de methode Positive Behavior Support.

Afgelopen week hadden wij voor de leerlingen vanaf groep 8 de beschikking over het lespakket ‘Doe iets!’, wat ging over cyberpesten. Bij deze les hoorde ook een film die met VR-brillen bekeken kon worden.

Met zijn allen dragen wij bij aan een goede sfeer op Maupertuus. Samenwerking is hierbij van essentieel belang.