Mentoren in het voortgezet onderwijs

De mentoren op Maupertuus zijn als een kapitein op een schip dat onderdeel uitmaakt van een grote vloot. De admiraal bepaalt de koers en tactiek van de hele vloot en de kapitein zorgt ervoor dat iedereen op zijn schip zijn best doet om deze koers te houden. De mentor zorgt, uiteraard in samenwerking met zijn collega’s, voor de wind in de zeilen zodat er vooruitgang wordt geboekt.

In de praktijk komt het neer op het coachen, sturen en ondersteunen van de leerlingen in de breedste zin van het woord. Zo begeleidt de mentor de leerlingen bij het ‘leren leren’ en het verwerken van de lesstof tijdens huiswerkuren. Ook is de mentor verantwoordelijk voor de sociale cohesie binnen zijn groep. Hij zorgt voor een veilige leeromgeving waarbinnen elke leerling zich persoonlijk, maar zeker ook binnen de groep optimaal kan ontplooien. Daarnaast heeft de mentor een signalerende taak. De mentor ziet zijn mentorleerlingen, in vergelijking met andere docenten of onderwijsondersteunend personeel, het meest. Verandering van gedrag of gemoedstoestand van een leerling, zal de mentor snel opvallen. Dit kan vervolgens resulteren in een oudergesprek. Oudergesprekken worden gevoerd in aanwezigheid van het schoolhoofd, een pedagoge en natuurlijk de ouders en de mentor. Naar aanleiding van vergaderingen, de oudergesprekken en natuurlijk de dagelijkse bevindingen in en rond de klas, schrijft de mentor drie keer per jaar een rapport. Over het algemeen geven mentoren ook nog vaklessen aan andere klassen. Zo komen ze ook veel in aanraking met leerlingen van andere klassen en verschillende niveaus. Dit komt de huiselijke sfeer op Maupertuus natuurlijk ten goede.