Persoonlijke begeleiding door de psychologen en pedagogen

Alle leerlingen op Maupertuus hebben een eigen psycholoog of pedagoog, die ze wekelijks zien. De psychologen en pedagogen houden constant in de gaten welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben en zij fungeren als vertrouwenspersoon. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van de leer- en ontwikkelingsachterstanden en begeleiden elke leerling op het gebied van psychosociale en emotionele ontwikkeling. Zij leren de leerlingen omgaan met eventuele ontwikkelings- en/of leerproblemen en onderhouden de contacten met ouders en hulpverleningsinstanties. Als leerlingen tijdens de schoolweek ergens mee zitten, kunnen ze altijd bij hun persoonlijke begeleider/vertrouwenspersoon aankloppen.