De nieuwe klas, het tussenjaar voor hoogbegaafde kinderen, is inmiddels twee weken bezig. Science, Nederlands, creatief, muziek, de pittige plustorens, allemaal vakken die deze groep aangeboden krijgt. Voor meer informatie over dit tussenjaar kijk op onze website: https://maupertuus.info/groep-9-voor-hoogbegaafde-kinderen/