Kinderen met dyslexie

Waarbij vooral lezen en spellen duidelijk achterblijven bij hun overige vaardigheden en capaciteiten. Wij hebben verschillende programma’s die we de kinderen kunnen aanbieden. Daarnaast leren we de kinderen beter omgaan met de dyslexie zowel praktisch als emotioneel.

Leerproblemen met brede aanpak

Kinderen waarbij de leerproblemen een bredere aanpak nodig hebben. De multidisciplinaire aanpak op Maupertuus voorkomt dan veel tijdverlies. Denk aan concentratieproblemen vanwege bijvoorbeeld ADD of ADHD en automatiseringsproblemen. Ook hier is de emotionele component een grote factor. Middels veel gesprekken en trainingen worden kinderen weerbaarder gemaakt. Het leerprobleem moet niet centraal staan, maar juist alles wat het kind wel kan.

Extra jaar basisschool

Kinderen die een extra laatste basisschooljaar nodig hebben, omdat ze nog niet toe zijn aan het vervolgonderwijs dat bij hun werkelijke niveau st. Op Maupertuus maken we bij deze kinderen, indien mogelijk, alvast een start met de lesstof uit de brugklas. Uitgangspunt hierbij is altijd dat het leerprobleem zo complex is dat een normale doorstroming nog niet mogelijk is.

Tussenjaar of alternatieve leerroute

Kinderen waarbij regulier vervolgonderwijs problemen oplevert en in een tussenjaar een andere leerroute gezocht wordt. Maupertuus werkt ook samen met enkele reguliere scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio, waardoor kinderen alsnog de kans krijgen een bij hen passend niveau te realiseren.

Internationale verhuizers

Kinderen die in het buitenland gewoond hebben en die in het Nederlandse/Vlaamse onderwijs te kampen hebben met leerachterstanden en gewenningsproblemen, vanwege hun leerprobleem.

Emotionele problemen vanwege leerproblematiek

Kinderen die vanwege emotionele problemen (zoals faalangst) voortkomend uit leerproblematiek, zijn vastgelopen in het reguliere voortgezet onderwijs. We werken samen met de leerling toe naar een diploma via het staatsexamen. En wanneer VMBO-T niet haalbaar is kunnen we de kinderen middels certificaten de portfolio’s meegeven waarmee ze weer kunnen aansluiten op een vervolgopleiding.

Maatpak nodig

Sinds augustus 2012 zijn wij gestart met de zogenaamde ‘maatwerkklassen’ waar wordt gezocht naar een niveau passend bij de intellectuele mogelijkheden en interesses van het kind. Het Nederlandse onderwijssysteem is louter horizontaal ingesteld, waarbij de slechtste vakken vaak het niveau bepalen. Wij maken onderwijs op maat en gaan soms om de zwakke vakken heen en zijn op zoek naar wat het kind wel kan.