Kinderen met dyslexie

Bij deze kinderen blijven vooral het lezen en spellen duidelijk achter t.o.v. hun overige vaardigheden en capaciteiten. Door middel van verschillende programma’s kunnen onze leerkrachten, pedagogen en logopedist deze leerlingen beter leren omgaan met hun dyslexie op zowel praktisch als emotioneel vlak.

Leerproblemen met brede aanpak

Sommige leerlingen hebben een bredere aanpak nodig bij hun leerproblemen. Denk hierbij aan concentratieproblemen en/of automatiseringsproblemen. Onze unieke multidisciplinaire aanpak zorgt middels de korte lijntjes binnen het team en met ouders voor een effectieve aanpak en een groot resultaat. Door veel gesprekken en trainingen worden leerlingen weerbaarder gemaakt. Wij kijken naar wat het kind kan en wat het nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Extra jaar basisschool

Sommige leerlingen hebben baat bij een extra jaar basisonderwijs zodat ze nog beter in staat zijn om de stap te maken naar het vervolgonderwijs. Op Maupertuus maken we in dit soort gevallen, indien mogelijk, alvast een start met de lesstof uit de brugklas.

Tussenjaar of alternatieve leerroute

Maupertuus biedt aan leerlingen waarbij het regulier vervolgonderwijs problemen oplevert, een tussenjaar. Middels de kleinschalige klassengrootte en hulp van het multidisciplinair team krijgen leerlingen alsnog de kans om een passende alternatieve leerroute te volgen.

Maupertuus werkt nauw samen met regionale voortgezet onderwijs scholen om de instroom naar het reguliere onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Internationale expats

Maupertuus biedt leerlingen die woonachtig zijn geweest in het buitenland en daar ook onderwijs hebben gevolgd, een plek om te werken aan hun “come-back” in het Nederlandse onderwijssysteem. Samen gaan wij op zoek naar de hiaten en oplossingen.

Emotionele problemen vanwege leerproblematiek

Er zijn leerlingen die emotionele problemen laten zien wegens vastlopen in het reguliere onderwijs door hun leer en/of ontwikkelingsproblemen. Dit kan zich oa uiten in faalangst. Ook kunnen deze leerlingen zijn geconfronteerd met pestgedrag. Door de veilige setting op Maupertuus en de deskundigheid van het multidisciplinaire team helpen we de leerling bij het weerbaar worden en het leren omgaan met hun leerprobleem.

Maatwerk nodig

De maatwerkklas is een specifiek niveau binnen Maupertuus. Deze groepen, waar onderwijs en zorg dagelijks in elkaar zijn verweven, zijn ingedeeld op leeftijd. Het niveau van de kinderen schommelt tussen praktijkonderwijs en VMBO-Basis/Kader. Ieder kind heeft een individueel op maat gemaakt programma (maatpak). In deze groep ligt het accent op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Uiteraard proberen we cognitief het maximale uit de leerling te halen.