Maupertuus is er voor alle kinderen die baat hebben bij een persoonlijke aanpak en onderwijs op maat.

Er kunnen allerlei achterliggende oorzaken zijn die maken dat een kind meer nodig heeft dan in het regulier onderwijs geboden kan worden. Daarbij valt te denken aan leer- of ontwikkelingsproblemen, maar ook sociaal-emotionele factoren:

 

Onze brede, multidisciplinaire aanpak maakt dat een leerling in zijn geheel gezien wordt. We werken aan cognitieve capaciteiten en kennis, maar daarnaast ook aan zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.

We zijn een kleinschalige school met een vriendelijk en zorgzaam klimaat. Onze leerlingen leren omgaan met en respect te hebben voor elkaars verschillen. Iedereen hoort erbij!

Lees meer over onze 360 graden aanpak onder Aanbod.