Maupertuus biedt basisonderwijs dat zich kenmerkt door:

Kleine klassen van maximaal 10 tot 12 leerlingen met 1 leerkracht

Een positieve benadering

Veel persoonlijke aandacht

Een multidisciplinair team

Onderwijs op maat

 

Een onderwijsplan op maat

Vanwege de leer- en/of ontwikkelingsproblemen van onze leerlingen kiest Maupertuus ervoor om in het onderwijs het accent te leggen op taal, spelling, rekenen en lezen. Meerdere malen per week worden daarnaast aan de hand van thema’s geschiedenis, aardrijkskunde en bijvoorbeeld natuurwetenschappen aangeboden. Ook sport, creativiteit en gezelligheid vinden we, naast de basisvakken, heel belangrijk.

Succeservaringen, een positieve aanpak en individuele aandacht zijn de basiselementen van Maupertuus. De leerlingen werken bij alle vakken op hun eigen niveau en tempo volgens hun eigen leerlijn. Per kind bekijken we wat zijn/haar onderwijsbehoeften zijn en daar passen we het tempo en niveau op aan.

Leerkrachten die een stapje extra doen

Leerkracht zijn op Maupertuus vraagt meer dan alleen kennis overbrengen of uitleggen. Lesgeven op onze school kent net zoveel diversiteit als de leerlingen zelf. Bij ieder kind is het de uitdaging om a) de manier te vinden waarop het kind het beste kan leren en b) wát het kind nog zou kunnen leren. De leerkracht werkt daarvoor intensief samen met het kind. Een ontspannen en gezellige sfeer zijn daarvoor essentieel. Niet voor niets is ons motto: Maupertuus, waar leren leuk is!

 

“Na groep 4 bleek onze zoon op school extra aandacht en begeleiding nodig te hebben. Wij hadden goede verhalen gehoord over Maupertuus. Een kind begint er met een schone lei. Er is ruime gelegenheid om zelfvertrouwen op te bouwen zodat leren en werken beter gaat. Je krijgt de ruimte te zijn wie je bent en krijgt volle aandacht en ondersteuning. Naast de schoolvakken wordt er veel gedaan aan het sociale, sportieve en creatieve. Een persoonlijke aanpak staat centraal en in het vinden van groeimogelijkheden is eigenlijk niets te gek. Als ouder ben je nauw betrokken bij de zorg en het leerplan van je kind. Je wordt goed op de hoogte gehouden en gehoord. Na twee jaar heeft onze zoon succesvol, en met fantastische overdracht, de stap terug gemaakt naar het regulier onderwijs.”

Caroline, moeder 

Wilt u meer weten over ons onderwijs of een vrijblijvende afspraak maken voor een oriëntatiegesprek? Neem gerust contact op!