Het doel van Maupertuus is de kinderen via een positieve benadering en begeleiding te leren omgaan met hun (leer- en/of sociaal-emotioneel) probleem en hen vervolgens weer plezier te laten beleven aan het schoolse leren. Maupertuus streeft ernaar kinderen weer klaar te stomen voor het reguliere onderwijs of toe te werken naar een officieel diploma/certificaat, waarbij rekening wordt gehouden met de (on)mogelijkheden van het kind.

Ons basisonderwijs kenmerkt zich door de leerproblemen van de kinderen positief te benaderen. Vanuit ons ‘gemengd bedrijf’ in klassen van maximaal tien kinderen, zijn wij op zoek naar versterking van de zwakke kanten van het kind, maar hebben we ook veel aandacht voor de sterke kanten van het kind. Sport en gezelligheid vinden we, naast rekenen, taal en lezen, ook heel belangrijk. Elk kind zetten we in zijn/ haar eigen maatpak en, ambitieus als we zijn, proberen we de cito-scores van het leerlingvolgsysteem elke keer te verbeteren. Alle specialisten die er rondom onderwijs zijn, worden tijdens schooltijd ingezet om het leerapparaat van het kind te versterken. Onze kinderen stromen vaak door naar het reguliere voortgezet onderwijs, maar bij ons blijven is ook een optie.