Maupertuus biedt naast onderwijs ook diagnostiek en multidisciplinaire behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen. Onze brede expertise en ervaring met betrekking tot leren, gedrag en ontwikkeling zetten we in om onze ‘eigen’ leerlingen te helpen, maar ook voor cliënten die niet bij Maupertuus naar school gaan.

Ons hulpaanbod bestaat uit psychologische en paramedische zorg. We bieden zowel diagnostisch onderzoek als behandeling aan.

U kunt bij ons terecht met uiteenlopende hulpvragen, zoals bij:

 • Ontwikkelingsproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Leerproblemen
 • Hoogbegaafdheid
 • Faalangst
 • Piekeren
 • Laag zelfbeeld
 • Trauma (denk ook aan negatieve schoolervaringen of pesten)
 • Somberheid
 • Problemen in het omgaan met andere kinderen
 • Gedragsproblemen
 • Problemen in de hechting
 • Problemen met het spreken, lezen of schrijven
 • Problemen in de prikkelverwerking
 • Het vergroten van de zelfredzaamheid

Omdat wij verbonden zijn aan een school is onze zorg niet ingericht op crisiszorg, agressieproblemen en/of verslavingszorg.

Wilt u meer weten klik dan op één van de volgende onderwerpen:

 

Aanbod

Aanmelding

Aanmelden kan door het contactformulier in te vullen of door telefonisch contact op te nemen met het secretariaat. Vermeld hierbij kort en bondig uw hulpvraag en voor wie de hulp wordt aangevraagd.

Op dit moment is er geen wachttijd. Contact

Intake

Als blijkt dat uw hulpvraag aansluit bij ons aanbod, plannen we een intakegesprek. U wordt verzocht om relevante informatie mee te nemen, zodat we een compleet beeld krijgen. Met uw toestemming wordt er ook informatie bij derden opgevraagd. Het kan zijn dat we u vragen om voorafgaand aan de intake een vragenlijst in te vullen. Aan het eind van het intakegesprek geven we een behandel- of onderzoekadvies. Vaak is er eerst onderzoek nodig om erachter te komen wat er precies aan de hand is. Het kan ook zijn dat dit al duidelijk is en dan kunnen we direct beginnen met behandeling.

Bij kinderen jonger dan 12 jaar worden ouders altijd bij de diagnostiek en behandeling betrokken. Bij kinderen tussen 12 en 15 jaar bespreken we met ouders en kind hoe zij dit graag willen. En kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen of hun ouders betrokken worden bij de behandeling. Wij kunnen hier uiteraard in meedenken.

Diagnostiek

Het diagnostisch onderzoek vindt plaats op Maupertuus, vaak verspreid over meerdere dagdelen. Wanneer het onderzoek is voltooid, worden de onderzoeksgegevens uitgewerkt, geïnterpreteerd en voorzien van conclusies en adviezen. In een adviesgesprek worden de bevindingen met u besproken. U ontvangt een schriftelijke rapportage van het onderzoek, het diagnostisch verslag.

Diagnostiek kan bijvoorbeeld gericht zijn op:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek (geheugen, executieve functies en dergelijke)
 • Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Onderzoek naar persoonlijkheidsaspecten
 • Onderzoek naar psychische problemen
 • Onderzoek naar leer-en neurocognitieve problemen (denk bijvoorbeeld aan Dyslexie of ADHD)
 • Paramedisch onderzoek (logopedie, ergotherapie en fysiotherapie)

   

Behandeling

Op basis van de intake en eventueel aanvullend onderzoek schatten we in welke vorm van therapie het beste aansluit op de hulpvraag. Behandelcontacten vinden plaats op Maupertuus. Een behandelcontact duurt in de regel 45 minuten.

Een aantal vormen van behandeling is:

 • Individuele gesprekken
 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR (zie ook emdr.nl voor meer informatie)
 • Ouderbegeleiding
 • Mediatieve behandeling (begeleiden van begeleiders, ouders, docenten in de vorm van consultatieve gesprekken of met behulp van videoanalyse)
 • Speltherapie
 • Schematherapie
 • Paramedische behandeling (logopedie, ergotherapie en fysiotherapie)

Scholing en supervisie

Heeft u behoefte aan meer algemene kennis en verrijking? Wij geven cursussen en workshops gericht op diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld: neuropsychologie (de werking van onze hersenen), hechting, trauma, de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van het kind, emoties en gedrag, ontwikkelingsachterstand. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op, dan maken we een passende offerte.

Daarnaast bieden we ook supervisie gericht op diagnostiek en behandeling voor psychologen (al dan niet in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog). Kosten hiervoor zijn € 95,- per consult (45 minuten).

Ons team

Ons team bestaat uit (gezondheidszorg)psychologen en (ortho)pedagogen. Zij zijn geschoold in diverse methodieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, video (interactie) begeleiding, EMDR, schematherapie en speltherapie. Ze zijn allen in het bezit van hun basisaantekening voor diagnostiek. Het team wordt verrijkt door paramedici, waardoor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling mogelijk is. Team

Kosten en vergoedingen

Cliënten tot 18 jaar

Psychologische diagnostiek en behandelingen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. Maupertuus heeft geen contracten afgesloten met gemeentes. U wordt aangeraden om vooraf contact te zoeken met de gemeente waar uw kind staat ingeschreven over de eventuele vergoeding van zorgkosten. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Cliënten vanaf 18 jaar

Psychologische diagnostiek en behandelingen kunnen in sommige gevallen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. Maupertuus heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. U wordt aangeraden om vooraf contact te zoeken met uw zorgverzekeraar over de eventuele vergoeding van zorgkosten. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Bovendien moet u rekening houden met het wettelijk eigen risico.

Zelfbetalers en niet verzekerde zorg (OVP)

In alle gevallen kunt u er natuurlijk voor kiezen de zorg zelf te betalen. Er is hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig. Het tarief bedraagt € 95,- per consult (van 45 minuten).

Voor diagnostiek gelden andere tarieven:

Diagnostisch onderzoek (onderzoek, nagesprek en verslag): € 1.100,-

Intake verplicht: € 100,-

Uitgebreid psychologisch onderzoek: € 1.250,-

Voor bijkomende gesprekskosten zoals psycho-educatie of een adviesgesprek op school geldt een tarief van € 95,- per consult (van 45 minuten)

Kosten no show: 

Zeg uw afspraak tijdig af! Gemeente en zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Zeg dan binnen 24 uur af. Indien u de afspraak niet binnen 24 uur annuleert, dient u € 50,- euro (zelf) te betalen. Een bericht van verhindering kan via e-mail of voicemail worden doorgegeven.

Kosten en vergoedingen paramedische zorg:

Logopedie https://www.logopediepraktijkvanvondelen.nl/tarieven-en-vergoeding
Ergotherapie https://ergotherapieverheesen.nl/verwijzing-en-vergoeding/
Fysiotherapie https://www.fysiotherapiedriebergen.nl/

Openingstijden

Wij zijn geopend tijdens kantooruren. Omdat onze diensten verbonden zijn aan de school van Maupertuus zijn wij gesloten gedurende de schoolvakanties die gelden voor regio midden.

Klachtenregeling

Wij streven ernaar om behulpzaam te zijn. Mocht u echter niet tevreden zijn over de geboden hulp, bespreek dit dan allereerst met uw hulpverlener. Hij of zij zal samen met u zoeken naar een oplossing voor de klacht, waar u mee komt. Aarzel niet om hen aan te spreken. Hoe eerder u laat weten wat er speelt, hoe eerder we kunnen zoeken naar een oplossing.
Komen jullie er niet uit, dan proberen we met de hulp van de directie van Maupertuus een oplossing te vinden. In sommige gevallen kan het voorkomen dat we er echt niet samen uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de geschillencommissie zorg, waar wij bij zijn aangesloten https://www.degeschillencommissiezorg.nl/

Kwaliteitsstatuut en Privacyreglement

Wij willen kwalitatief goede zorg bieden. Wij werken met gekwalificeerd personeel en volgen daar waar kan bewezen effectieve methodieken en protocollen. We beschikken over een kwaliteitsstatuut GGZ dat is goedgekeurd en is opgenomen in het kwaliteitsregister.(https://maupertuus.info/privacy/Kwaliteitsstatuut 2021 – 2022)

Wij vinden uw privacy belangrijk. Om goede zorg te kunnen verlenen verzamelen we privacygevoelige informatie. Hier gaan wij derhalve zorgvuldig mee om. Wij houden ons hierbij aan de AVG en de eisen die aan onze beroepsgroep verbonden zijn. Meer hierover kunt u vinden in ons privacy regelement.