Maupertuus biedt naast particulier onderwijs ook diagnostische onderzoeken aan voor kinderen die niet op Maupertuus zitten. Ouders kunnen hun kinderen op Maupertuus aanmelden voor een psychologisch-didactisch, paramedisch- of multidisciplinair onderzoek. U kunt bij ons terecht voor o.a. :

 • Onderzoek naar intelligentieniveau bepaling
 • Onderzoek naar leerproblemen
 • Neuropsychologisch onderzoek; informatieverwerking en geheugen, aandacht en concentratie, planning en organisatie, executieve vaardigheden
 • Onderzoek naar sociale- en emotionele ontwikkeling
 • Paramedisch onderzoek; logopedie, ergotherapie en fysiotherapie

Hoe gaat het diagnostisch onderzoek in zijn werk?

Na de aanmelding van uw kind wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit kan zowel telefonisch als persoonlijk gebeuren. Hierin worden de zorgen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind besproken en de hulpvraag geformuleerd. U wordt verzocht om relevante informatie over uw kind (evt. eerder afgenomen onderzoeken, gegevens van school) mee te nemen zodat we een compleet beeld van uw kind krijgen. Met uw toestemming wordt er ook informatie bij de school van uw kind opgevraagd. Afhankelijk van de intake en relevante informatie krijgt u van ons een advies over welke onderzoeken het beste bij uw kind kunnen worden afgenomen.

Het diagnostisch onderzoek vindt plaats op Maupertuus, vaak verspreid over twee dagdelen. Wanneer het onderzoek is voltooid worden de onderzoeksgegevens uitgewerkt, geïnterpreteerd en voorzien van conclusies en adviezen. In het nagesprek worden de bevindingen met u besproken. Enkele weken daarna volgt een schriftelijke rapportage van het onderzoek. Wanneer uit het advies blijkt dat paramedische zorg geïndiceerd is, dan is deze begeleiding op Maupertuus mogelijk.

Lees meer over leerproblemen:

Logopedisch onderzoek

Door middel van een logopedisch onderzoek wordt door een logopedist gekeken naar de spraak en de taalontwikkeling van het kind.

Het onderzoek geeft meer inzicht in:

 • Hoe het kind contact maakt
 • De uitspraak/verstaanbaarheid
 • De mate van het begrijpen van vragen en opdrachten
 • Welke woorden het kind kent en gebruikt
 • Welke zinnen het kind kent en gebruikt

Tevens wordt er gekeken naar de stemkwaliteit, het mondgedrag en het slikken. Van de bevindingen ontvangt u een verslag en advies.

Ergotherapeutisch onderzoek

Door middel van ergotherapeutische onderzoek wordt door een ergotherapeut gekeken naar de fijne motoriek en het schrijfproces van het kind.

Het onderzoek geeft meer inzicht in:

 • De controle van de vingers- en handbewegingen tijdens fijn motorische taken
 • Het natekenen van verschillende geometrische figuren
 • Het reiken, grijpen en manipuleren van kleine voorwerpen in de hand
 • De samenwerking tussen de lichaamshelften
 • Hoe het kind de schrijfbewegingen uitvoert
 • De leesbaarheid en toepasbaarheid van het handschrift

Daarnaast is het mogelijk om onderzoek te doen naar de zintuiglijke prikkelverwerking van het kind. Van de bevindingen ontvangt u een verslag en advies.

Fysiotherapie

Door middel van fysiotherapeutisch onderzoek wordt door een fysiotherapeut gekeken naar de fijne en grove motoriek van het kind.

Het onderzoek geeft meer inzicht in:

 • Hoe de motorische ontwikkeling verloopt ten opzichte van de leeftijd.
 • Hoe zowel simpele als complexe motorische taken worden volbracht.
 • De aansturing en controle over lichaam en ledematen
 • De oog hand coördinatie (samenwerking tussen ogen en handen)
 • Het evenwicht en opvangreacties
 • De samenwerking tussen de lichaamshelften
 • Kracht gebruik
 • Hoe een kind instructies opvolgt

Van de bevindingen ontvangt u een verslag en advies.

Kosten 2016

 • Psychologisch-didactisch onderzoek (intake, onderzoek, nagesprek en verslag) €950,-
 • Bijkomende gesprekskosten, zoals nagesprek op school €80,- p/u
 • Logopedisch onderzoek 60 minuten €121,59
 • Logopedisch onderzoek 90 minuten €162,12
 • Ergotherapeutisch onderzoek 60 minuten €96,78
 • Ergotherapeutisch onderzoek 90 minuten €129,04
 • Fysiotherapeutisch onderzoek 60 minuten €90,00
 • Fysiotherapeutisch onderzoek 90 minuten €120,00

Vergoeding

Eventuele vergoeding voor de kosten van het psychologisch-didactisch onderzoek kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. De paramedici hebben geen contracten met de zorgverzekeraar. Een verwijsbrief is daarom niet nodig en de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar.