In de maatwerkklas maken we voor iedere leerling een passend plan.

Niveau praktijkonderwijs, VMBO-basis en VMBO-kader

Zorg en onderwijs met elkaar verweven in de dagelijkse praktijk

Kleinschalig onderwijs met veel individuele begeleiding

Ieder kind een eigen les- en begeleidingsprogramma op maat

 

Onze maatwerkklassen zijn klein (maximaal 10-12 leerlingen) en zijn zo opgezet dat er voortdurend een mentor aanwezig is in het klaslokaal. Hierdoor kan meer begeleiding geboden dan op een reguliere VMBO-school aanwezig is. Vanuit het eigen lokaal als ‘thuisbasis’ gaan de leerlingen naar andere lokalen voor hun vaklessen. In het eigen lokaal volgen de leerlingen de basisvakken en maken ze hun huiswerk, onder begeleiding van de mentor.

Het accent binnen het maatwerkonderwijs ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Iedere leerling volgt zijn eigen onderwijsprogramma, afgestemd op zijn/haar mogelijkheden. Zo proberen we op cognitief vlak het maximale uit de leerling te halen.

Naast de praktijkgerichte vakken volgen de leerlingen vakken als Nederlands, Engels, rekenen, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis.

Vanaf de derde klas begeleiden we leerlingen ook naar specifieke diploma’s, zoals een horeca- of ICT-diploma. Ook is er de mogelijkheid om IVIO-deelcertificaten te behalen op verschillende niveaus. Daarnaast laten we de leerlingen kennis maken met de beroepspraktijk, door middel van verschillende stages.

Betrokken mentor die actief begeleidt

De mentor vervult een belangrijke rol binnen ons onderwijs. De mentor is degene die de leerlingen op dagelijkse basis coacht, stuurt en ondersteunt. Zo begeleidt de mentor de leerlingen bij het ‘leren leren’ en het verwerken van de lesstof tijdens huiswerkuren. De leerkracht werkt daarvoor intensief samen met het kind. Ook is de mentor verantwoordelijk voor de sociale cohesie binnen de groep. Hiermee levert de mentor een belangrijke bijdrage aan de voor Maupertuus zo kenmerkende ontspannen en huiselijke sfeer. Niet voor niets is ons motto: Maupertuus, waar leren leuk is!

Omdat de leerlingen te maken hebben met verschillende vakdocenten, is de mentor degene die overzicht houdt en koers bepaalt. Daarnaast heeft de mentor een signalerende taak. De mentor ziet zijn/haar mentorleerlingen, in vergelijking met andere docenten of onderwijsondersteunend personeel, het meest. Verandering van gedrag of gemoedstoestand van een leerling, zal de mentor snel opvallen.

Vakdocenten zorgen voor gedifferentieerd aanbod van lesstof

De vakdocenten op Maupertuus bieden de leerstof op maat aan. Lessen hebben op Maupertuus een gestructureerd karakter. Er is duidelijkheid over de opbouw van de lessen, wat zorgt voor rust. Doordat de leerlingen in kleine groepjes vaklessen hebben, heeft de vakdocent goed inzicht in wat een individuele leerling nodig heeft en is in staat om te differentiëren tussen leerlingen. De lijntjes tussen de vakdocenten en mentor zijn kort.

 

“Onze zoon Floris is op Maupertuus gekomen in groep 7. Tijdens ons eerste gesprek voelden we ons zo op ons gemak en gehoord. We kwamen in een warm bad terecht. Floris’ eerste ervaring was precies hetzelfde en twee weken later zat hij op Maupertuus. Hij heeft eerst de basisschool afgerond en ging daarna door naar de middelbare. Beetje bij beetje kreeg hij meer zelfvertrouwen, wat ze bij Maupertuus heel belangrijk vinden. Het kind moet lekker in zijn vel zitten, dat is waar ze voor staan. Ieder kind is uniek. Elk jaar had Floris super professionele docenten. Er was altijd tijd voor een gesprek en de lijntjes werden kort gehouden. Uiteindelijk is Floris geslaagd en zit hij inmiddels op het MBO. En dat gaat ook fantastisch. Voor ons is het dus de allerbeste beslissing geweest om Floris op Maupertuus te doen. Dank aan alle leerkrachten en directie voor de mooie jaren bij Maupertuus.”

Simone, moeder