MBO 1

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is Maupertuus gestart met een zogenaamde Entree-opleiding in samenwerking met het mbo in Amersfoort. Deze opleiding is een voortvloeisel van het onderwijs in de ‘maatwerkklassen’ van Maupertuus. De Entree-opleiding bij Maupertuus, een mbo-opleiding op niveau 1, onderscheidt zich van de ‘gewone’ mbo door meer aandacht te geven aan de hoogst haalbare theoretische vorming. Kinderen kunnen (zonder diploma) vanaf ongeveer vijftien en een halfjarige leeftijd instromen. In één schooljaar combineren zij drie dagen school met twee dagen stage om een officieel mbo-diploma op niveau 1 behalen. Bij voldoende capaciteit van de leerling is een doorstroom naar Mbo-opleiding niveau 2 mogelijk. De begeleiding en coaching vinden plaats vanuit Maupertuus in samenwerking met de stageplek. Vakken die worden gedoceerd zijn Nederlands, Engels, rekenen, ‘loopbaan en burgerschap’ en eventueel een keuzevak.

MBO 2

In samenwerking met MBO in Amersfoort bestaat de mogelijkheid de MBO 2 opleiding ‘Verkoper detailhandel’ te volgen. Dit is een opleiding waarbij de leerling vier dagen per week school volgt en een dag stage loopt. Op Maupertuus werken we met een kleine groep leerlingen en bieden we extra ondersteuning op het gebied van competenties. De stageplekken worden met zorg uitgekozen en passen bij de interesses van de leerling. Maupertuus heeft nauw contact met de begeleiders van het stagebedrijf zodat het leerproces vanuit school op maat kan worden begeleid. Op Maupertuus zijn twee winkel praktijklokalen waarin de verschillende competenties geoefend kunnen worden. Na deze opleiding heeft de leerling een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Ook kan er gekozen worden voor een mbo-3 opleiding elders.