MBO 1

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is Maupertuus gestart met een zogenaamde Entree-opleiding in samenwerking met het mbo in Amersfoort. Entree is een uitvloeisel van het onderwijs in de ‘maatwerkklassen’ van Maupertuus. De Entree-opleiding bij Maupertuus, een mbo-opleiding op niveau 1, onderscheidt zich van de ‘gewone’ mbo door meer aandacht te geven aan de hoogst haalbare theoretische vorming. Kinderen kunnen (zonder diploma) vanaf ongeveer vijftien en een halfjarige leeftijd instromen. In één schooljaar combineren zij drie dagen school met twee dagen stage om een officieel mbo-diploma op niveau 1 behalen. Bij voldoende capaciteiten is een doorstroom naar niveau 2 mogelijk. De begeleiding en coaching vinden plaats vanuit Maupertuus in samenwerking met de stageplek. Vakken die worden gedoceerd zijn Nederlands, Engels, rekenen, ‘loopbaan en burgerschap’ en eventueel een keuzevak.

MBO 2

In samenwerking met MBO-Amersfoort bestaat de mogelijkheid de MBO 2 opleiding ‘Verkoper detailhandel’ te volgen. Dit is een opleiding waarbij de leerling drie dagen per week school volgt en twee dagen stage loopt in een winkel. Op Maupertuus werken we met een kleine groep leerlingen en bieden we extra ondersteuning op het gebied van competenties. De stageplekken worden met zorg uitgekozen passend bij de interesses van de leerling met de juiste begeleiding. Maupertuus heeft nauw contact met de begeleiders van het stagebedrijf zodat het leerproces vanuit school op maat kan worden begeleid. Op Maupertuus zijn twee winkel praktijklokalen waarin de verschillende competenties geoefend kunnen worden. Na deze opleiding heeft de leerling een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt en kan hij/zij aan het werk in een winkel. Er kan ook gekozen worden voor een mbo-3 opleiding elders. Door de vrij algemene en brede richting heeft de leerling nog meer mogelijkheden voor een vervolgopleiding of de keuze uit meerdere beroepsgebieden dan alleen detailhandel.

MBO in samenwerking met Colour Kitchen

Vanaf schooljaar 2017-2018 gaat Maupertuus samen met Colour Kitchen een MBO 1 en MBO 2 aanbieden voor de richting Horeca. Bij MBO 1 wordt de leerling opgeleid tot Horeca assistent en bij MBO 2 is de keuze tussen assistent kok of medewerker bediening. Zowel Maupertuus als Colour Kitchen hebben als doel begeleiding op maat aan te bieden voor elke leerlingen, een belangrijke reden voor deze samenwerking.

Maupertuus is een particuliere school voor kinderen met leer –en/of ontwikkelingsproblemen, waarbij onderwijs en zorg in elkaar zijn verweven. Maupertuus biedt veel persoonlijke en individuele aandacht en een veilige leeromgeving. Maupertuus benadert het kind vanuit 360 graden: de sociaal-emotionele kant, het cognitieve vlak, de zelfredzaamheid van het kind en daarnaast worden ouders intensief betrokken bij het schooltraject.

Maupertuus zal zich vooral richten op de begeleiding door de psycholoog/orthopedagoog, extra lessen in Nederlands, Engels en rekenen, leren leren/huiswerkbegeleiding en eventueel extra keuzevakken. Colour Kitchen zal zich richten op het praktijkgedeelte, waarbij de leerling op de werkvloer ervaring op doet en opleiding volgt, met als doel uit te stromen naar een betaalde baan.