Wat zijn ontwikkelingsstoornissen?

Een kind ontwikkelt zich op veel terreinen: lichamelijk, sociaal, emotioneel en cognitief. Kinderen met ontwikkelingsproblemen hebben het vaak moeilijk op school. De vraag die men zich op Maupertuus altijd stelt is: Wat heeft het kind nodig? Maar ook: Hoe kunnen leerkrachten, psychologen/pedagogen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten deze leerling het beste ondersteunen?

Aan de meeste ontwikkelingsproblemen ligt een stoornis ten grondslag. Er zijn verschillende stoornissen die een rol kunnen spelen, zoals:

  • Pervasieve ontwikkelingsbeperkingen (Autisme gerelateerde stoornissen)
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Verstandelijke beperkingen
  • Leerstoornissen (dyslexie en dyscalculie)
  • Motorische stoornissen
  • Communicatiestoornissen (bijvoorbeeld stotteren)
  • Aandachtstekort- en gedragsstoornissen (ADHD, ODD, CD)

Ontwikkelingsproblemen kunnen zich dus uiten in verschillende vormen. Vaak wordt ASS (Autisme Spectrum Stoornis ) als een ‘bekend’ ontwikkelingsprobleem gezien. Het begrip spectrum houdt in dat er veel verschillende uitingsvormen zijn van autisme. Er zijn evenveel vormen van ASS als er mensen zijn met ASS. In grote lijnen kan gezegd worden dat leerlingen met ASS meestal veel moeite hebben met sociale interactie (zowel verbale als non-verbale communicatie). Daarnaast hebben ze een sterke behoefte aan voorspelbare, repeterende patronen van gedrag.

Op Maupertuus hebben leerkrachten veel ervaring in het bieden van structuur dat deels zorgt voor veiligheid. Kinderen met ASS vinden het prettig als ze weten hoe een schooldag verloopt.

Een ander ontwikkelingsprobleem dat leerlingen kunnen hebben, is bijvoorbeeld een zeer lage intelligentie (‘zeer moeilijk lerend’). Kinderen kunnen hierdoor zowel didactisch als emotioneel een grote achterstand hebben op hun leeftijdgenootjes. Ook zij hebben veel sturing en duidelijkheid nodig van de leerkrachten. Op Maupertuus wordt gekeken wat elke individuele leerling nodig heeft en waar op didactisch en/of sociaal gebied vooruitgang geboekt kan worden.

Wat het ontwikkelingsprobleem ook is: het is altijd goed om nauwkeurig te overwegen wat voor soort onderwijs het best bij het kind past. Wat voor het ene kind werkt, kan bij een ander kind niets doen. De doelen en aandachtspunten verschillen dus per leerling. Sommige leerlingen bloeien zelfs al op in de kleine setting van Maupertuus omdat ze veel (individuele) aandacht krijgen.

Maupertuus en ontwikkelingsstoornissen

Maupertuus is een omgeving waar kinderen met ontwikkelingsproblemen goed worden opgevangen. Ieder kind heeft iets anders nodig dus het aanbod kan heel divers zijn, maar de uitgangspunten zijn: een kleine en veilige omgeving, een duidelijke structuur, het schoolwerk aanbieden in kleine overzichtelijke hoeveelheden, persoonlijke aandacht vanuit een multidisciplinair team en samenwerking met de ouders. Een belangrijk uitgangspunt is: uitgaan van wat het kind wel kan in plaats van kijken naar de beperkingen. Op deze manier stimuleren we kinderen het beste uit zichzelf te halen. Doordat ieder kind uniek is, leren de kinderen ook veel van elkaar wat ook erg belangrijk is.

Lees meer over ontwikkelingsstoornissen:

ASS

Autisme is er in allerlei vormen. Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme. Met de term spectrum wordt aangegeven dat er een grote diversiteit is in de manier waarop autisme zich uit. Daardoor kunnen sommige kinderen met autisme prima terecht in het reguliere onderwijs, terwijl andere veel meer baat hebben bij passend onderwijs.

De verschillende vormen van ASS zijn:

  • Klassiek autisme
  • Asperger
  • PDD-NOS

Klassiek autisme staat bekend als de zwaarste vorm van autisme. Kinderen met deze vorm hebben veel moeite met sociale interactie (zowel verbale als non-verbale communicatie). Daarnaast hebben ze een sterke behoefte aan voorspelbare, repeterende patronen van gedrag. Hiermee hangt samen dat ze een beperkt aantal, maar zeer duidelijke interesses hebben. Klassiek autisme is ook een verbeeldingsstoornis: kinderen met deze vorm van autisme vinden het lastig gebeurtenissen aan elkaar te koppelen en zich in een ander te verplaatsen.

Ook kinderen met Asperger hebben moeite met sociale interactie en hebben een beperkt aantal interesses. Belangrijk verschil is dat de spraak van deze kinderen normaal ontwikkeld is en dat hun intelligentie gemiddeld of bovengemiddeld is. PDD-NOS is een soort restcategorie. Hiertoe behoren kinderen die bijvoorbeeld enkele symptomen van autisme vertonen, maar ook gedrag laten zien dat juist niet bij autisme past. Onder PDD-NOS valt bijvoorbeeld McDD. Kinderen met McDD vinden het lastig hun emoties onder controle te houden. Ze hebben vaak het gevoel te worden overspoeld door hun emoties.

Welke vorm van autisme het kind ook heeft: het is altijd goed om nauwkeurig te overwegen wat voor soort onderwijs het best bij hem of haar past.

Verder kijken dan een diagnose

Op Maupertuus kijken we altijd naar de behoeftes van het kind. Maupertuus is niet alleen een school voor kinderen met een label. Iedereen voor wie het reguliere onderwijs tekort schiet, kan bij ons terecht. Daarom kijken we ook niet slechts naar het label van de kinderen, we kijken naar de kinderen zelf. Centraal staat waar het kind goed in is. Zo stimuleren we hen, het beste uit zichzelf te halen. Net als alle kinderen op Maupertuus, kunnen kinderen met een vorm van autisme rekenen op kleine klassen en veel persoonlijke begeleiding. Ons multidisciplinaire team biedt volop mogelijkheden, zodat het kind alle aandacht krijgt die het nodig heeft. Of dat nu van een fysiotherapeut of een logopedist is. Ook belangrijk om te weten is dat Maupertuus de kinderen niet per ‘label’, of juist het ontbreken daarvan, in klassen groepeert. Zo leren de kinderen niet alleen veel van de leerkrachten, maar ook van elkaar. Zo creëren wij een veilige thuishaven, zodat school een plek is waar ze met plezier naartoe gaan.

ADHD/ADD

Voor kinderen met ADHD of ADD kan het reguliere onderwijs een uitdaging zijn. Kinderen met ADHD hebben concentratieproblemen, kunnen lastig stil blijven zitten, zijn impulsief en vinden het moeilijk nieuwe en complexe informatie te verwerken. Kinderen met ADD vertonen grotendeels dezelfde symptomen, met één belangrijk verschil: ze zijn niet hyperactief. Kinderen met ADD komen eerder verstrooid en dromerig over. De kenmerken van AD(H)D blijven niet constant hetzelfde. Dit en het feit dat geen kind met AD(H)D hetzelfde is, zorgt ervoor dat een plek in het reguliere onderwijs soms niet ideaal is.

Onderwijs op maat bij AD(H)D-verschijnselen

Wij zien een kind dat AD(H)D-kenmerken vertoont, niet slechts als een ADHD-er of een ADD-er. Maupertuus kijkt verder. Welke symptomen voeren de boventoon, heeft het kind bijvoorbeeld met name concentratieproblemen? Welke symptomen zijn juist niet of nauwelijks aanwezig? En hoe heeft de ADHD of ADD zich door de jaren heen ontwikkeld? Ook kijken we naar het karakter van het kind, de intelligentie en alle andere factoren die de precieze onderwijsbehoeftes beïnvloeden. Niet om er een stempel op te drukken of een cijfer aan te hangen, maar om een maatpak voor het kind te creëren. Een maatpak dat aansluit bij de behoeftes van het kind. Bij wat ze willen leren, hoe ze willen leren en waar ze goed in zijn: we kijken naar de mogelijkheden van het kind. In kleine klassen met veel individuele begeleiding zorgen we ervoor dat hun talenten het best tot hun recht komen.