Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs bij Maupertuus betekent:

• Kleine klassen van maximaal 10 tot 12 leerlingen
• Een positieve benadering
• Veel persoonlijke aandacht
• Een multidisciplinair team
• Onderwijs op maat

"We hebben geen toverstaf, maar wel volop aandacht en maken tijd voor jou"

Binnen een veilig pedagogisch klimaat op weg naar een diploma

Op Maupertuus wordt voortgezet onderwijs aangeboden op vmbo en havo niveau. Daarnaast bieden we vwo 5 en 6 aan bij voldoende vraag. Een deel van de leerlingen werkt toe naar uitstroom in het regulier onderwijs. Zij brengen één tot meerdere jaren op Maupertuus door, waar ze werken aan leervaardigheden en zelfvertrouwen.
Een ander deel van onze leerlingen blijft op Maupertuus om hun volledig diploma of IVIO-deelcertificaten te behalen. Maupertuus neemt deel aan het staatsexamen en werkt hiervoor nauw samen met regulier onderwijsscholen in de regio.

De betrokken mentor

De mentor vervult een belangrijke rol binnen ons onderwijs. De mentor is degene die de leerlingen op dagelijkse basis coacht, stuurt en ondersteunt. Zo begeleidt de mentor de leerlingen bij het ‘leren leren’ en het verwerken van de lesstof tijdens huiswerkuren. De leerkracht werkt daarvoor intensief samen met het kind. Ook is de mentor verantwoordelijk voor de sociale cohesie binnen de groep. Hiermee levert de mentor een belangrijke bijdrage aan de voor Maupertuus zo kenmerkende ontspannen en huiselijke sfeer.