De zorgcomponent

Ouders zoeken en vinden Maupertuus allereerst omdat ze op zoek zijn naar onderwijs dat voldoet aan de speciale behoeften van hun kind, die nodig zijn om onderwijs te kunnen volgen. De aantrekkingskracht van Maupertuus is zeker ook gelegen in de brede zorg die rondom het onderwijs wordt gegeven. Uiteindelijk het onderwijs kunnen volgen, is soms bijna een feest, de weg ernaartoe is veel gecompliceerder. Wij noemen dat onze zorgcomponent, essentieel voor de meeste van onze leerlingen.

Veel kinderen maken een start in het onderwijs met hun beperking en helaas leidt dat vaak tot ondermijning van hun zelfwaarde. Alle hulp, onbegrip en teleurstelling bouwen bij het kind vaak een gevoel van falen op, een niet voldoen aan de normale normen. Wij denken dan ook dat onderwijs alleen dan niet meer de enige interventie moet zijn en Maupertuus biedt meer dan onderwijs.

Meer dan onderwijs, wat houdt onze zorg in?

  • Uitgangspunt van onze extra zorg is het kind te leren omgaan met zijn/haar beperking. Het moet een plaatsje krijgen maar niet het zelfbeeld negatief inkleuren.
  • Elk kind heeft bij ons een eigen psycholoog/pedagoog die wekelijks met het kind praat. Deze gesprekjes kunnen ook trainingen bevatten maar zijn veelal spiegels en handvatten naar de nabije toekomst.
  • We doen sociale vaardigheidstrainingen en faalangsttrainingen wanneer we vermoeden dat een groepsproces nuttig is voor de verwerking van bepaalde negatieve ervaringen.
  • Middels paramedische hulp (logopedie, ergotherapie, fysiotherapie) zoeken we naar paramedische invalshoeken ter verbetering van het onderwijs (concentratie, ruimtelijk inzicht, spraak verbetering).
  • Sommige kinderen hebben psychiatrische hulp nodig, die wij niet kunnen bieden. Er zijn dan gesprekken met psychiaters en ‘ronde tafelgesprekken’ met de betrokken hulpverleners. Een enkele keer zijn kinderen uit huis geplaatst en moeten we proberen met Jeugdzorg een passende woonsituatie te vinden. Ons contact met allerlei instanties is frequent en veelsoortig.
  • De ouders zijn onze partners met betrekking tot de zorg die de kinderen nodig hebben. Er is dus heel veel contact, zowel telefonisch als ook in face-to-face gesprekken. We kunnen het niet alleen, spreken we regelmatig uit.

De boven gebruikelijke zorg die wij voor de kinderen inzetten naast het gewone onderwijs maakt Maupertuus tot een speciale plek. De kinderen redden het met hun problematiek niet in het reguliere of speciale onderwijs en alleen onderwijs is niet genoeg. Een veilige school/leeromgeving is dan een voorwaarde maar zeker ook veel aandacht voor zaken waardoor het eerder is misgegaan. Uiteindelijk kan met deze extra zorg de situatie weer positief worden bijgesteld waardoor de kinderen hun zelfwaarde terugvinden en dus ook weer open staan voor het normale onderwijs.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek neem dan contact met ons op.