Leren leren: tips and tricks

“Maupertuus, waar leren leuk is.” Zo luidt de lijfspreuk van Maupertuus al jaren. Maar hoe lossen we deze mooie belofte in bij onze leerlingen die vaak juist veel problemen ervaren bij het leren?

Leren kan je leren. Dat staat vast. Hoe je dit het beste kunt bereiken, dat verschilt natuurlijk per kind. Maar er zijn ook zeker overeenkomsten. Leerlingen die moeite hebben met leren, halen vaak slechte resultaten. En niets is meer demotiverend dan ergens hard voor werken en het doel toch niet behalen. Het zelfvertrouwen daalt en het kan zelfs leiden tot faalangst. Op deze manier kan er bij een kind een belevingswereld ontstaan waarin de onzekerheid een gezond leerproces in de weg zit. Om de leerlingen te laten ervaren dat het leuk is om te leren, dien je als school zorg te dragen voor een veilige leeromgeving waarin de leerlingen gesterkt worden door succeservaringen.

Aandachtspunten

Er bestaan veel verschillende vormen van leerproblemen. De bekendste zijn natuurlijk lees- en woordblindheid en/of een gebrekkige concentratie. Maar niet alle kinderen met deze leerhandicaps ervaren dezelfde belemmeringen bij het leren. Op Maupertuus helpen wij leerlingen bij het in kaart brengen van hun leerbeperkingen door ze de volgende vragen te stellen:

Wat moet je doen?

Hoe ga je dat doen?

En niet onbelangrijk: Wanneer ben je tevreden?

Bij de eerste vraag draait het vooral om het maken van een gedegen planning. De leerling moet goed weten waar hij aan toe is. Wat moet ik maken en hoeveel moet ik leren?

De tweede vraag leert het kind om inzicht te krijgen in de mogelijke hulpmiddelen die het kan inzetten, zoals oefensites, mindmaps, ouders of huiswerkbegeleiders. Ook draait het bij deze vraag om het verdelen van werk in hapklare brokken en het veelvuldig herhalen van leerwerk.

De vraag wanneer je tevreden kan zijn, is doorgaans misschien wel het meest onderbelicht. De leerling moet leren hoeveel arbeid er nodig is voor een goed resultaat. Het veelvuldig laten overhoren is hiervoor een goede graadmeter.

Leren leren als uitdaging

Enerzijds is het doel van de tips leren leren zeer praktisch van aard. De kinderen leren op welke manier ze het beste hun werk kunnen aanpakken en verwerken. Anderzijds besteden wij op Maupertuus ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele kant van de leerontwikkelingen. De vaak nog tere zielen worden door de multidisciplinaire aanpak op Maupertuus gevormd tot evenwichtige en veerkrachtige personen, die steeds beter grip krijgen op hun eigen handicaps en meer inzicht krijgen in hun eigen functioneren. Zodoende verandert het leerproces op school van een noodlottig kwaad in een mooie uitdaging.