‘Mens sana in corpore sano’, oftewel een gezonde geest in een gezond lichaam. Bij Maupertuus nemen we dit serieuzer dan in regulier onderwijs, waar uiteraard ook aandacht is voor lichamelijke gezondheid. We spraken erover met Bart van Arensbergen die als Psychomotorisch Therapeut aan ons verbonden is.

[interview]

PMT staat voor psychomotorische therapie. Kun je in het kort uitleggen wat dat is?  

“Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaam georiënteerde oefeningen komen leerlingen letterlijk in beweging of staan juist stil bij hun ervaringen. Zo leren ze lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Vervolgens wordt er geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.”

Bij Maupertuus gebruiken we vaak de term ‘Empowerment Learning’. Wat versta jij daaronder?

“Empowerment Learning staat voor mij dat de leerling zicht krijgt op diens talenten en valkuilen. Door te doen en te ervaren kan de leerling oefenen met ander gedrag waardoor de valkuilen minder diep worden en talenten meer benut kunnen worden.”

Jij bent als ZZP’er verbonden aan Maupertuus. Merk je een verschil met mensen in vaste dienst?

“Ik merk geen verschil, de lijntjes zijn kort en de neuzen staan dezelfde kant op: hoe kunnen wij de leerlingen weer in hun kracht zetten zodat zij weer tot leren komen.”

Als ‘externe’ kijk je met een frisse blik naar het wel en wee hier. Wat valt je op?

“Het valt mij op dat de leerling echt centraal staat, alles wordt in het werk gesteld om de leerling tot zijn recht te laten komen. Ook de collegialiteit valt mij op, deze is verbinden en vooruitstrevend.”

Geen kind is hetzelfde. Welke verschillen zie jij in je werk?

“Ieder kind heeft zijn talent en zijn uitdagingen. Wellicht lijkt de hulpvraag hetzelfde echter ieder kind hij zijn of haar unieke benadering nodig om weer tot bloei te kunnen komen.”

Het vinden van een goede school is voor ouders van kinderen met een leeruitdaging soms best een zoektocht. Wat zou jij ze willen meegeven?

“Zoek naar wat past bij uw kind. Het onderbuikgevoel is hierbij een goede raadgever.”