Op Maupertuus hebben we een Raad van Toezicht. Deze Raad bestaat uit drie externe leden. Zij hebben een toezichthoudende rol wat betekent dat zij de directie/bestuur bijstaan op strategische vraagstukken en een klankbord zijn voor vraagstukken waar directie/bestuur graag over wil sparren. Bovendien zijn zij ook de werkgevers van de directeuren. In onze statuten staat dat een RvT-lid gedurende een periode van 4 jaar zitting heeft. De Raad van Toezicht is bereikbaar via rvt@maupertuus-driebergen.nl.