Tussenjaar hoogbegaafde kinderen

Voor sommige kinderen biedt de basisschool niet meer voldoende uitdaging, maar is de overstap naar de middelbare school nog te groot.
Maupertussen is speciaal ontwikkeld voor deze kinderen. Zij horen qua intelligentie thuis op het VWO, maar beheersen nog niet alle
vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Dit komt vaak doordat de lesstof op de basisschool nietuitdagend genoeg is geweest. Hierdoor presteren hoogbegaafde leerlingen onder hun niveau of krijgen niet het schooladvies dat past bij hun mogelijkheden. Of ze lopen op de middelbare school vast en ontwikkelen faalangst. Ook kan het gaan om leerlingen die alle
(verrijkings)stof al hebben doorlopen, maar sociaal-emotioneel nog niet klaar zijn om naar het voortgezet onderwijs te gaan.