Maupertuus biedt meer dan onderwijs

Er zijn veel wegen die naar Maupertuus leiden. We bieden onderwijs aan op veel niveaus, ons ‘maatpakje’. Dat we daarnaast extra zorg inbouwen, maakt ons speciaal. We werken met 45 mensen op ongeveer honderd kinderen en kunnen dus veel extra’s bieden. Met de zes pedagogen/psychologen, de paramedici (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie) en alle extra leerkrachten bieden wij zo veel meer dan onderwijs en brengen wij het kind zover dat het weer openstaat voor onderwijs op zijn/haar niveau. Voor veel thuiszitters bijvoorbeeld is het geen optie de ene school in te ruilen voor de andere. Ze hebben zoveel tegenslagen ervaren dat ze gewoon niet meer willen. Het is dan de kunst met sfeer en een ‘maatpakje’ het kind weer ontvankelijk te krijgen voor onderwijs. Bij een kind in het ASS-spectrum moet je dan bijvoorbeeld afstand doen van een enkel schoolvak om het kind eerst te laten bijtanken met vakken die hij/zij wel goed beheerst. Bij kinderen met zware dyslexie in het voortgezet onderwijs, adviseren we regelmatig onderdompeling in bijvoorbeeld een gastgezin tijdens een vakantie om de mondelinge kant van de taal te versterken. Wat betreft examenfaciliteiten voor onze kinderen hebben we goede ervaringen met de staatsexamens. Extra tijd, daisy’s (gesproken schoolboeken), lap top, erbij mogen zitten, een extra persoon die voor iemand schrijft of bij wiskunde de driehoeken tekent, bijna alles is bespreekbaar mits de aanvraag kan worden onderbouwd door een deskundige en die zijn er op Maupertuus genoeg. Bij angstige kinderen overleggen we met de ouders of een bepaalde festiviteit kan of niet en een enkel kind heeft tijdelijk zelfs een ‘schaduw’ die bij het kind blijft zo lang dat nodig is. Op deze manier biedt Maupertuus meer dan onderwijs omdat dat zo nodig is voor onze kinderen.

Voorwaarden om meer dan onderwijs te kunnen bieden

Onze kleine klasjes, van maximaal tien leerlingen, zijn een eerste voorwaarde. Ons contact met ouders heeft ook een geheel ander karakter dan op andere scholen, zij zijn immers onze partners en kennen het kind het beste. Soms is het ook prettig voor ouders dat we meedenken over financiering, contact met jeugdzorg, vervolgscholen of andere zaken die op hun pad komen. Kortom het is ook ‘ons kind’ geworden en we denken voluit mee.

De concentratieproblemen van de kinderen hebben in het onderwijs tot diverse oplossingen geleid. Aparte hokken, koptelefoons, zwijgplicht, pillen, alles wordt ingezet om zowel het kind als de omgeving te beschermen tegen te veel ruis op de lijn. Hier zitten zeker elementen bij die goed kunnen helpen maar wij geloven meer in de positieve bekrachtiging door succeservaringen. Dat motiveert enorm en doet veel goed voor de concentratie. Onze pedagogen en psychologen doen veel concentratietrainingen maar zonder een positieve schoolbekrachtiger werken die ons inziens niet. Wat onze kinderen ook als prettig ervaren zijn de ‘leren leren tips’. Hoe pak ik het aan, hoe lukt het wel? Veel van onze kinderen hebben door de automatisering veel baat bij computertrainingen, terwijl bij de uitleg juist het persoonlijke toezicht wordt gewaardeerd. Onderwijs is zo veel meer dan een uitkomst van de intelligentie weerspiegeld in het uitstroomprofiel. Al die andere factoren die de prestatie optimaliseren, proberen wij in te zetten bij onze begeleiding.