6 juli 2023

Voor de examenkandidaten start de zomervakantie na de mondelinge examens. Dit rooster wordt pas later in het jaar bekend.