Leerkrachten in het basisonderwijs

De definitie van leerkracht in het basisonderwijs is heel duidelijk: iemand die lesgeeft. Iemand die kennis of vaardigheden overbrengt op anderen. Helder. Maar een leerkracht zijn op Maupertuus vraagt meer dan alleen iets overbrengen of uitleggen. Lesgeven op Maupertuus is net zo divers als de kinderen zelf. Om les te kunnen geven en de kinderen echt iets te leren, is het belangrijk de beste manier te vinden waaróp het kind kan leren en te ontdekken wát het kind moet leren. We kijken dus voortdurend naar wat een kind kan en al weet, waar het nog hulp nodig heeft en wat echt nog te moeilijk is. Voor ieder kind afzonderlijk maken we een kindplan. In de klas resulteert dat voor ieder kind in een eigen bakje met werkboeken. Voor ieder kind anders. Hulp bieden tijdens het zelfstandig werken, is voor de leerkracht dus schakelen tussen rekenen met tientallen, het leren schrijven van leenwoorden, oefenen met procenten of het verbeteren van een begrijpend lezen tekst. Allemaal in dezelfde groep, allemaal op een eigen niveau. Begrijpend lezen en technisch lezen bieden we klas overstijgend aan, zodat we nog beter kunnen aansluiten op het niveau van het kind. We gaan daarnaast met regelmaat naar de bibliotheek om een écht leuk boek uit te zoeken. En dat is er voor iedereen. Taal en rekenen zijn onze belangrijkste speerpunten. Als leerkracht krijgen we veel vrijheid om daar dit vorm te geven. We werken nauwelijks met methodes, en als we wel een methode gebruiken dan wordt deze altijd aangepast aan het moment of het kind. Veel remediërende stof, veel eigen werkbladen, veel saaie kost ‘verstopt’ in een leuk jasje. Want dat dictee kunnen we ook oefenen in een taalstrijd, begrijpend lezen kan ook met het werkstuk van je buurman als informatiebron, rekenen kan ook door het sportveld op te meten of te koken in de keuken. We werken hard, heel hard. De kinderen zijn vaak moe aan het eind van de dag, week of voor een vakantie die dan ook dik verdiend is. Doordat er in de klassen niet meer dan tien leerlingen zitten, is het lastig om aan het oog van de leerkracht te ontglippen. In het begin een beetje vreemd, maar al snel een steun, een hulp en een stimulans. Want, wat is er leuker dan een leerkracht die meteen doorheeft dat iets lukt en je meteen een compliment geeft voor hard werken? We werken intensief samen met de kinderen en vinden een ontspannen en gezellige sfeer dan ook even belangrijk. Op sociaal-emotioneel gebied is er veel aandacht voor het groepsgevoel, samenwerkingsopdrachten en sterker in je schoenen staan. Sport en spel, uitjes naar de Tweede Kamer, het Rijksmuseum, het Muziektheater Tivoli, een kerk of de Sterrenwacht, we beleven het graag met elkaar. We voeren op school dan ook het motto: Maupertuus, waar leren leuk is. En wij zijn de leerkrachten die lesgeven, op een leuke manier.