Vakdocenten in het voortgezet onderwijs

De vakdocenten op Maupertuus bieden de leerstof op maat aan. Zij helpen (eindexamen)leerlingen vmbo-t, havo en vwo bij hun voorbereiding op het eindexamen, de leerlingen die een vmbo-kader of vmbo-basisopleiding volgen bij de voorbereiding van hun schoolonderzoeken en het examen en ze ondersteunen en begeleiden de IVIO-leerlingen bij de IVIO-examens. Lessen zijn op Maupertuus gestructureerd. Leerlingen hebben hier veel baat bij: er is duidelijkheid over de opbouw van lessen en dat zorgt voor rust. Lessen beginnen met een terugkoppeling naar de vorige les: wat is er die vorige les gedaan en wat was er moeilijk of niet duidelijk aan de les? Na het bespreken en uitleggen van het huiswerk volgt er een stukje theorie en wordt de theorie in de praktijk gebracht. De klassen zijn klein, waardoor het voor de docenten overzichtelijk is wat elke leerling nodig heeft. Tijdens de lessen wordt veel gedifferentieerd: twee leerlingen maken een oefening, terwijl twee andere leerlingen nogmaals een bepaalde uitleg krijgen, eventueel ondersteund door het digibord, om daarna gezamenlijk de les af te sluiten.

Uiteraard is het overbrengen van de lesstof het belangrijkste, maar ook de manier waarop die leerstof wordt aangeboden is van belang. Vakdocenten kijken per leerling wat deze nodig heeft: ook hier maatwerk. De ene leerling is visueel ingesteld en heeft dus baat bij het gebruik van bijvoorbeeld een digibord, de andere leerling wil toetsen graag op groot formaat papier en weer andere leerlingen willen graag op een laptop werken. Het kijken naar wat de leerling nodig heeft, gebeurt ook in toets situaties: de bovenbouw van het voortgezet onderwijs heeft twee toetsweken, in november en in februari. De toetsen worden door de vakleerkracht per leerling aangeleverd. Dit houdt in dat de toetszaal in die weken vol zit met leerlingen met een laptop, met oortjes in (de tekst wordt dan voorgelezen) of met leerlingen die toetsen maken op bijvoorbeeld A3-formaat. Sommige leerlingen zitten alleen, andere leerlingen krijgen hulp bij het lezen: de tekst wordt dan door de leerkracht voorgelezen en de antwoorden worden voor of door de leerling opgeschreven. De lijnen tussen de groepsmentor, de psychologen/pedagogen, vakdocenten en de ouders zijn kort. Zo kunnen we als team de leerling zo goed mogelijk begeleiden naar zijn of haar einddoel.