Woensdag 7 oktober was toneelgroep ROET bij ons te gast voor de klassen van het voortgezet onderwijs.
In de voorstelling stonden social media, pesten, grensoverschrijdend gedrag en groepsdruk centraal.
Tijdens het interactieve gedeelte werd door middel van stemkastjes gemeten hoe respectvol onze leerlingen zouden reageren in verschillende situaties.