We bieden verschillende niveaus aan en de leerlingen worden op basis van dit niveau in klassen van maximaal tien leerlingen bij elkaar gezet. We bestrijken het gehele voortgezet onderwijs spectrum van praktijkonderwijs tot VWO-6. In de eerste voorgezet onderwijsjaren stromen leerlingen regelmatig terug naar het reguliere onderwijs. Na de derde klas blijven de leerlingen meestal om bij ons hun diploma of certificaten te halen. Ze doen staatsexamen en wij werken samen met reguliere scholen voor de diploma’s of certificaten. Een belangrijk kenmerk van ons is het pragmatisch omgaan met de beperkingen van de leerlingen. We zoeken naar onderwijsoplossingen en vanuit positiviteit proberen we de kinderen meer vertrouwen voor het onderwijs bij te brengen. Veel hulpprogramma’s als bijvoorbeeld Kurtzweil, laptops, individueel les, voorleeshulp, alles wordt ingezet om onze leerlingen op het niveau te krijgen dat bij ze hoort.

Maatwerkklas

De maatwerkgroepen, is een specifieke groep binnen Maupertuus. Dit zijn groepen waar onderwijs en zorg dagelijks in elkaar zijn verweven. Het niveau van de kinderen schommelt tussen praktijkonderwijs en BK. Elk kind heeft een individueel programma dat is gemaakt op maat. In deze groep ligt het accent op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Uiteraard proberen we cognitief het maximale te bereiken. Maupertuus begeleidt leerlingen ook naar heel specifieke diploma’s. Door onderwijs te volgen via onze maatwerkklassen, kan bijvoorbeeld een horeca- of ICT-diploma behaald worden. Ook is er de mogelijkheid IVIO-deelcertificaten te halen op verschillende niveaus. Vaak start dit vanaf het derde jaar van de maatwerkklassen. In het derde of vierde jaar beginnen we met stages, afhankelijk van de leerling. Naast de beroepsspecifieke vakken volgen de leerlingen in de maatwerkklassen ook vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, Nederlands, Engels en rekenen. Wil uw kind ook toewerken naar een gericht diploma, maar past hij of zij, gezien leeftijd en sociaal functioneren, beter in de klassen van het voortgezet onderwijs? Dan is dit geen enkel probleem. Deze kinderen kunnen wij ook gericht opleiden.