Maupertuus biedt voortgezet onderwijs op verschillende niveaus:

  • maatwerkklassen; niveau tussen praktijkonderwijs en VMBO-Basis/Kader
  • VMBO-TL
  • HAVO
  • VWO

We bestrijken het gehele voortgezet onderwijs spectrum. In de eerste voortgezet onderwijsjaren stromen leerlingen regelmatig terug naar het regulier onderwijs. Na de 3de klas VMBO en HAVO 4 blijven leerlingen meestal op Maupertuus om hun volledig diploma of IVIO-deelcertificaten te halen. Wij nemen deel aan het staatsexamen en werken hiervoor nauw samen met reguliere voortgezet onderwijsscholen in de regio (dit geldt alleen voor VMBO-Basis/Kader). Een belangrijk kenmerk van ons is het pragmatisch omgaan met de mogelijkheden van de leerlingen. We zoeken naar onderwijsoplossingen en middels positiviteit en een veilig pedagogisch klimaat brengen we de kinderen meer vertrouwen voor het onderwijs bij. Alle leerlingen hebben bij ons een eigen maatpakje en werkt hieraan in zijn/ haar eigen tempo. Indien nodig maken we gebruik van hulpprogramma’s zoals leerprogramma’s bij dyslexie, individuele lessen, voorleeshulp, alles wordt ingezet ingezet om onze leerlingen op het niveau te krijgen dat bij ze hoort.

Maatwerkklas

De maatwerkklas is een specifiek niveau binnen Maupertuus. Deze groepen, waar onderwijs en zorg dagelijks in elkaar zijn verweven, zijn ingedeeld op leeftijd. Het niveau van de kinderen schommelt tussen praktijkonderwijs en VMBO-Basis/Kader. Ieder kind heeft een individueel op maat gemaakt programma (maatpak). In deze groep ligt het accent op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Uiteraard proberen we cognitief het maximale uit de leerling te halen. Maupertuus begeleidt leerlingen ook naar heel specifieke diploma’s. Door onderwijs te volgen in onze maatwerkklassen, kan bijvoorbeeld een horeca- of ICT-diploma behaald worden. Ook is er de mogelijkheid IVIO-deelcertificaten te halen op verschillende niveaus. Vaak start dit vanaf het derde jaar van de maatwerkklassen. Daarnaast laten we deze leerlingen proeven aan verschillende soorten stages. Gestart wordt met ‘snuffelstages’ dit ter voorbereiding op stages tijdens de vervolgopleidingen. Naast de praktijkgerichte vakken volgen de leerlingen in de maatwerkklassen ook vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, Nederlands, Engels en rekenen. Wilt uw kind ook toewerken naar een gericht diploma, maar past hij of zij, gezien leeftijd en sociaal functioneren beter in de klassen van het voortgezet onderwijs? Dan is dit geen enkel probleem. Deze kinderen kunnen wij ook gericht opleiden.