Voortgezet onderwijs volgen op Maupertuus betekent:

Kleine klassen van maximaal 10 tot 12 leerlingen

Een positieve benadering

Veel persoonlijke aandacht

Een multidisciplinair team

Onderwijs op maat

Binnen een veilig pedagogisch klimaat op weg naar een diploma

Op Maupertuus wordt voortgezet onderwijs aangeboden op VMBO- en HAVO-niveau. Een deel van de leerlingen werkt toe naar uitstroom in het regulier onderwijs. Zij brengen één tot meerdere jaren op Maupertuus door, waar ze werken aan leervaardigheden en zelfvertrouwen.

Een ander deel van onze leerlingen blijft op Maupertuus om hun volledig diploma of IVIO-deelcertificaten te behalen. Maupertuus neemt deel aan het staatsexamen en werkt hiervoor nauw samen met regulier onderwijsscholen in de regio.

Binnen ons onderwijs gaan we pragmatisch om met de mogelijkheden van de leerlingen. We zoeken naar oplossingen die bij het kind passen, zodat hij/zij binnen een veilig pedagogisch klimaat en met de juiste ondersteuning zijn mogelijkheden kan benutten.

Betrokken mentor die actief begeleidt

De mentor vervult een belangrijke rol binnen ons onderwijs. De mentor is degene die de leerlingen op dagelijkse basis coacht, stuurt en ondersteunt. Zo begeleidt de mentor de leerlingen bij het ‘leren leren’ en het verwerken van de lesstof tijdens huiswerkuren. De leerkracht werkt daarvoor intensief samen met het kind. Ook is de mentor verantwoordelijk voor de sociale cohesie binnen de groep. Hiermee levert de mentor een belangrijke bijdrage aan de voor Maupertuus zo kenmerkende ontspannen en huiselijke sfeer. Niet voor niets is ons motto: Maupertuus, waar leren leuk is!

Omdat de leerlingen te maken hebben met verschillende vakdocenten, is de mentor degene die overzicht houdt en koers bepaalt. Daarnaast heeft de mentor een signalerende taak. De mentor ziet zijn/haar mentorleerlingen, in vergelijking met andere docenten of onderwijsondersteunend personeel, het meest. Verandering van gedrag of gemoedstoestand van een leerling, zal de mentor snel opvallen.

Vakdocenten zorgen voor gedifferentieerd aanbod van lesstof

De vakdocenten op Maupertuus bieden de leerstof op maat aan. Lessen hebben op Maupertuus een gestructureerd karakter. Er is duidelijkheid over de opbouw van de lessen, wat zorgt voor rust. Doordat de leerlingen in kleine groepjes vaklessen hebben, heeft de vakdocent goed inzicht in wat een individuele leerling nodig heeft en is in staat om te differentiëren tussen leerlingen. De lijntjes tussen de vakdocenten en mentor zijn kort.

Maupertuus 
Waar leren een gezicht is
Waar een gezicht iemand is
Waar iemand je aan de hand neemt
Waar ik iemand ben
Waar ik weer een toekomst kreeg
 
Bernadien, oud-leerling

Wilt u meer weten over ons onderwijs of een vrijblijvende afspraak maken voor een oriëntatiegesprek? Neemt u gerust contact op!