Driebergen, 13 mei 2019Onderwijsminister Slob erkent dat samenwerkingsverbanden en scholen steeds meer aandacht hebben voor de specifieke onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Wel bestaat er volgens experts nog een aantal knelpunten. Zo is er binnen scholen meer kennis nodig over hoogbegaafdheid, is er meer passend aanbod nodig voor hoogbegaafde leerlingen en is een betere samenwerking tussen scholen binnen de regio gewenst. Maupertuus, een particuliere school voor kinderen met leer – en/of ontwikkelingsproblemen start in september 2019 een tussenjaar voor hoogbegaafden kinderen.

Vanaf schooljaar 2019-2020 starten wij met “Maupertussen”, een tussenjaar voor hoogbegaafde kinderen die de basisschool al hebben afgerond, maar nog niet klaar zijn voor het voortgezet onderwijs. In dit tussenjaar helpen we de leerlingen toe te groeien naar de middelbare school. We richten ons op het stimuleren van zowel schoolse vaardigheden als hun sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. versterken executieve functies, werken aan zelfvertrouwen, leren samenwerken, leren omgaan met teleurstellingen, meer zicht krijgen op de eigen sterke kanten en ontwikkelpunten). Het lesprogramma is zo opgezet dat er zo min mogelijk overlap is met lesstof van de basisschool en van de brugklas. Naast de basisvakken wordt er ook aandacht besteed aan creatieve vorming, filosofie, science en taalwetenschap.

Op het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen zijn ze in schooljaar 2016-2017 Intermezzo: een tussenjaar gestart. Leerlingen krijgen alle mogelijkheden om zichzelf te leren kennen en te groeien. Soms betekent dat dat ze tegen hun eigen grenzen aanlopen. Gelukkig krijgen ze ook de kans te ontdekken waar ze echt goed in zijn en waar hun hart sneller van gaat kloppen. De ervaring leert dat kinderen weer plezier in leren en in school ervaren en dat hun zelfvertrouwen en zelfbeeld zich positief ontwikkelen. Daarmee kunnen ze de stap naar de ‘echte’ middelbare school nu wel maken.

Maupertussen wordt ondersteund door twee deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid, Marijse van der Aar van Smart Senses en Elisabeth Rebel van Begaafdheidscentrum ’t Gooi. Een tussenjaar, is een uitkomst voor hoogbegaafde kinderen die cognitief klaar zijn met de basisschool maar nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs. Dit kan te maken hebben met de sociaal emotionele ontwikkeling van deze kinderen (bijvoorbeeld het omgaan met moeilijke lesstof of met andere kinderen), maar ook met het ontbreken van de executieve vaardigheden (denk hierbij aan plannen, het inzetten van hun probleemoplossend en creatief denkvermogen of de wijze van aanpak van een project of hun schoolwerk) geven Van der Aar en Rebel aan. ‘Veel hoogbegaafde kinderen zijn in de basisschoolperiode niet genoeg uitgedaagd en hebben daardoor de kans niet gekregen om hun executieve vaardigheden te ontwikkelen. Ook is er een aantal kinderen dat één of meer schooljaren heeft overgeslagen en mede hierdoor nog niet rijp is voor het voortgezet onderwijs. Een tussenjaar biedt de mogelijkheid om de nadruk te leggen op het ontwikkelen van onder andere executieve en sociaal-emotionele vaardigheden, waarbij de leerstof als middel wordt gebruikt en niet als doel’, aldus Van der Aar en Rebel.

Zorgcomponent

Naast intensieve begeleiding door de mentor heeft iedere leerling zijn eigen psycholoog of pedagoog, die wekelijks één-op- één begeleiding biedt. Bij de start van het schooljaar maakt de begeleidend psycholoog, in samenspraak met de leerling, ouders en mentor een
ontwikkelingsplan met doelstellingen. Op Maupertuus houden we de lijntjes met ouders graag kort en hebben daarom regelmatig contact met hen.

Voor meer informatie over “Maupertussen” kijkt u dan op onze website:

Tussenjaar voor hoogbegaafde kinderen