Geachte lezer,

Het doel van de overheid is dat er in 2020 geen thuiszitters meer zijn en kinderen niet langer dan 3 mnd thuis zitten. Maupertuus deelt deze ambitie en wil hierbij graag ondersteunen en meedenken. Kleinschalig willen we dit bereiken door het opzetten van ons project “Mauperthuis”, waarbij we jaarlijks 5-7 thuiszitters een plek op Maupertuus willen bieden. Daarnaast willen we een netwerk opbouwen in de regio en met de relevante ministeries waarmee we vervolgens onze ervaringen en resultaten willen delen, om zodoende bij te kunnen dragen aan het re-integreren van thuiszitters op school.

Het doel van het project is dat deze kinderen na 1-2 jaar Maupertuus weer kunnen terugstromen naar het reguliere onderwijs of een diploma behalen.

Project Mauperthuis is na een aantal maanden van voorbereiding eind augustus van start gegaan. Vijf, inmiddels ex thuiszitters, draaien volledig gesponsord mee op Maupertuus. Dankzij het zorgteam om deze groep heen, pakken ze de draad weer op. Het regelmatig en intensief contact met de psychologen/pedagogen en mentoren draagt bij aan het succes. Het geven van “ruimte” door de vakdocenten is een enorme steun in de rug. Het intensieve contact met ouders zorgt voor een duidelijke lijn en is een essentiële voorwaarde voor succes. Wilt u meer informatie over het project: http://maupertuus.info/project-thuiszitters/574

Marieke Hopman (1988) werkt als rechtsfilosofe aan een onderzoek naar Kinderrechten. Voor meer informatie over haar onderzoek, zie http://www.kinderrechtenonderzoek.nl

Wat is een thuiszitter en wat moeten we ermee?

“Thuiszitters” zijn in zowel de media als de politiek een geliefd onderwerp. Maar er is ook veel discussie over wie dat eigenlijk zijn, de thuiszitters. Het gaat in ieder geval om kinderen die thuis zitten en niet naar school gaan. Dit kan allerlei redenen hebben. Kinderen kunnen bijvoorbeeld ziek worden waardoor het fysiek (voor kortere of langere tijd) niet meer mogelijk is om naar een schoolgebouw te gaan. Hoe scholen en ouders reageren op zo’n situatie is heel verschillend. In sommige gevallen slaan school en ouders de handen ineen. Klasgenoten helpen mee door bij de zieke op bezoek te gaan, zij brengen huiswerk mee en vertellen over de laatste roddels op school. Docenten leggen dingen uit via de webcam, ouders helpen het kind met het plannen van het schoolwerk.

Helaas zijn er ook andere situaties waarin dit niet zo fantastisch wordt opgepakt. Sommige kinderen hebben misschien intensievere zorg nodig die school niet kan bieden, of waarvan ouders niet weten hoe ze dat kunnen ondersteunen. Uit mijn onderzoek naar het recht van kinderen op onderwijs in Nederland (2016) blijkt dat er vaak conflicten ontstaan tussen de verschillende beslissende partijen rondom het kind (ouders, schoolbestuur, docent, arts, e.d.). Het kind is hier uiteindelijk de dupe van, het komt thuis te zitten zonder passende begeleiding.

In de politiek en in de media gaat de discussie vaak om de vraag: wiens schuld is het dat die kinderen thuis zitten? Ik denk dat de schuldvraag niet zo interessant is. Het probleem is dat zo veel kinderen in Nederland thuiszitten, terwijl zo’n beetje alle leeftijdsgenootjes naar school gaan. De kinderen in mijn onderzoek geven zelf aan dat zij zich buitengesloten voelen. Ze zijn zo anders dan de rest. Dat is natuurlijk niet leuk. Bovendien leren deze kinderen ook precies dat: dat zij anders zijn, dat ze er niet bij horen. Vanwege deze kinderen moeten we als volwassenen samenwerken in de zoektocht naar oplossingen, manieren waarop we hen toch bij het onderwijs kunnen betrekken, zowel de sociale als de inhoudelijke (kennis) kant van onderwijs. Dat is niet makkelijk; het kost tijd, inzet, goede wil van verschillende partijen, geld en veel frustratie omdat de huidige juridische en financiële kaders nog niet goed aansluiten op de praktijk van deze kinderen.

En juist daarom ben ik persoonlijk zo gecharmeerd van het thuiszitters-project van Maupertuus. Het team van Maupertuus interesseren zich niet voor de vraag wiens schuld het is dat een kind thuis zit. Zij trekken zich weinig aan van wat er allemaal moeilijk en niet mogelijk is. Bij Maupertuus wordt het kind centraal gesteld. Dit is een kind, dit heeft onderwijs nodig, dus hoe gaan we dat regelen? Maupertuus biedt dit jaar plek aan 5 thuiszitters, mede gefinancierd door heel veel ouders van leerlingen en oud-leerlingen. En dat is het bewijs: als we met zijn allen de handen in ineen slaan, kunnen we ook het recht van deze kinderen op onderwijs waarmaken!

Iris Kok (moeder van Daan, ex-thuiszitter)

Op donderdag 25 augustus stapten mijn zoon en ik nog wat onwennig over de drempel van Maupertuus. Het was de eerste schooldag op de nieuwe school van Daan. Wat fijn om deze spannende dag samen te mogen starten en wat goed om te ervaren dat hij niet de enige is die het spannend vond. Het heeft ons erg geholpen door eerst met z’n allen rustig het schooljaar op te starten met iets te drinken en wat te praten met andere leerlingen, ouders en leerkrachten. Een mooie gelegenheid om eens om je heen te kijken en alles rustig in je op te nemen.

Ik zal mij eerst nog even voorstellen, mijn naam is Iris Kok en ik ben moeder van 4 jongens, waarvan Daan dit schooljaar op Maupertuus is gestart in 2 TL bij Luuk.

Daan heeft zijn draai gevonden en heeft het erg naar zijn zin. Ook wij weten inmiddels de weg in de school te vinden.

Wat ik heel erg prettig vind en wat voor mij ook de kracht is van deze school, is dat je als ouder daadwerkelijk betrokken wordt en samenwerkt aan een plan wat voor Daan werkt. De lijntjes zijn ook echt kort hebben we gemerkt en daardoor kan er direct worden geschakeld als dat nodig is.

Er is niet een gouden regel of standaard plan, het leerproces en welbevinden van ons kind staat in onze ogen hier echt centraal.

Maupertuus voelt dan ook aan als een warm bad, waar er naar je geluisterd wordt en dat is, na onze vorige middelbare school ervaring, echt een verademing.

Interview met Daan (gestart in dit schooljaar in project Mauperthuis) door Luuk Leussink (de mentor):

Dit schooljaar is Daan op Maupertuus gestart in het tweede leerjaar. Zijn eerste ervaring met het voortgezet onderwijs bleek geen onverdeeld succes. Een gebrek aan structuur, duidelijkheid en veiligheid heeft er toe geleid dat de drempel om naar school te gaan uiteindelijk te hoog bleek. De laatste maanden van vorig schooljaar volgde Daan daarom geen onderwijs meer. Zodoende sloot hij zich hiermee ongewild aan bij de steeds groter wordende groep ‘thuiszitters’ in Nederland.

Inmiddels is Daan dagelijks op Maupertuus te vinden. Hij voelde zich naar eigen zeggen al na een paar weken helemaal thuis. De kleine klassen en de heldere afspraken helpen hem structuur aan te brengen in de dagen. Het maakt de schooldagen voor hem een stuk overzichtelijker. Daarnaast helpen de gesprekken met zijn orthopedagoge hem om inzicht te krijgen in zijn eigen leerproblemen. Zodoende groeit zijn zelfvertrouwen stukje bij beetje. Zijn doel is nu om op Maupertuus zijn HAVO diploma te behalen. Het diploma alleen is overigens niet genoeg. Tegen die tijd wil Daan ook voldoende vertrouwen hebben opgedaan om ook buiten Maupertuus op eigen benen te kunnen staan.

Wat gebeurt er nog meer rond het project Mauperthuis:

  • Marc Dullaert (de oude ombudsman en nu aanjager van het thuiszitterspact) is op de hoogte van onze inzet en wil graag komen meedenken in oplossingen
  • Maupertuus is in gesprek met Ouders&Onderwijs over mogelijkheden van geldstromen naar Maupertuus toe.
  • De gemeente Utrechtse Heuvelrug is op bezoek geweest om te horen over het project en vervolgens te discussiëren en brainstormen over de mogelijkheden.
  • Het team van de Kinderombudsman heeft een dag meegedraaid op Maupertuus om te praten met leerlingen en docenten.
  • Maupertuus heeft nog steeds de vraag bij het samenwerkingsverband liggen om zich aan te sluiten en mee te denken in mogelijkheden voor thuiszitters
  • Maupertuus en Bijzondere zorg Midden-Nederland gaan een samenwerking aan om deze groep een nog completer pakket aan te bieden waarbij ook gezinsbegeleiding en het sociale programma na school wordt meegenomen.
  • In december zal Maupertuus zich presenteren aan een aantal politici bij Nieuwspoort.
  • Maupertuus is actief bezig met het werven van stichtingen en fondsen om geld in te zamelen om volgend schooljaar weer vijf leerlingen de kans te bieden.

Mocht u ideeën/ tips of advies willen geven of met ons mee willen denken m.b.t. ons project dan kunt u mailen naar: h.vankuyk@maupertuus-driebergen.nl of contact opnemen via: 06-55124490.